Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kde je pravda?

15. 9. 2011

 

Kde je pravda

 

Litoměřický deník zveřejnil 13. 9. článek, ve kterém starostka města m.j. hodnotí práci místního strážníka. Ten se v diskusním fóru – anketě - proti některým výrokům ohradil.

Starostka města Třebenice M. Patrovská celou záležitost dementovala v LD i na webu města. Přesto, že k článku měla být vedena diskuse až do pátku 18. 9. 2011, byl článek z běžně dostupných stránek odstraněn. Občané se již nedozvědí, jak anketa dopadla. Závažnější ale je, že zřejmě neměl pravdu ani LD, jinak by článek nestáhl. Pravdu neměl ani místní strážník. S jeho stanoviskem a troušením informací po městě nesouhlasila řada občanů. Starostka města již tradičně mlžila jako podzimní ráno, a korunu všemu nasadila zveřejněním dementi na webu města. Jak se tato informace slučuje s rozhodnutím zastupitelstva, že na stránkách města nebude zřízeno diskusní fórum? Jak se opět ukázalo, „Právo“ zveřejňovat informace na městských stránkách a v ČG mají jenom někteří Občané.

Běžný občan se může jenom dohadovat, kdo má pravdu. Zřejmě jako v ostatních případech, kdy představitelé města neříkali občanům pravdu, bude celá záležitost zapomenuta a zavedený systém o právech občanů a voličů zůstane planou deklarací.

 

                                                                                                          F. Immer

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

p. Immerovi

(Eva Hajná, 22. 9. 2011 8:56)

Majetek ZŠ a MŠ p. o. byl řádně předán a vyčíslen. Na MěÚ je k dispozici předávací protokol, kde je všechen majetek vyčíslen. Pokud ho škola auditorce nepředložila, tak nevím proč. O tom, že by město mělo metodicky řídit účetní školy nic nevím. Její povinností je předkládat bezchybné výstupy z účetnictví zřizovateli a dotace na mzdy KÚ, ale o metodickém řízení se nikde nic nepíše. Účetní města pouze s účetní školy spolupracuje. Že jsou v účetnictví p.o. závažné chyby, které se táhnou již od roku 2008, je jasné. Nejde nyní o to, kdo to zavinil a proč, ale o to dát jejich účetnictví co nejdříve do pořádku. Ale všechno se musí udělat postupně. Připadá mi to, že by všichni občané chtěli, aby nové vedení všechno opravilo za 10 měsíců. A to opravdu nejde. O zdevastované střeše na budově mlýna víme, ale to už se ví tak nejméně 2 roky ne? Dále víme o tom, že se propadají chodníky, že teče do zadní části muzea, do budovy kina, do ŠJ, do čp. 2 atd. ,že se neustále opravuje veřejné osvětlení, vodárna na Sutomi apod. Pokud má někdo pocit, že od listopadu 2010 nic neudělalo, mám v PC přehled oprav, akcí a dotací, mohu sem napsat. Od článků typu co se udělalo jsme odstoupili, protože jste jednou napsal, že zveřejníme každé mávnutí štětkou.

Re: p. Immerovi

(Haryk paní Hajné, 23. 9. 2011 16:45)

Všechno víte,všechno znáte a máte snahu něco dělat.To vám nikdo nebere,ale jak je vidět nestačíte.Jaké nové vedení prosím vás,dobře vám to tady je napsané.Jen malá obměna nic víc

pí Hajné 22.9. - 8:37

(F. Immer, 22. 9. 2011 16:11)

Paní Hajná, docela mě překvapila vaše odpověď, která je napsaná přesně v rétorismu vašich předchůdců. Místo pokory a snahy dotáhnout jejich prohřešky do konečného řešení, používáte jejich systém polopravd a odvádění debaty do jiné oblasti. Budu-li vycházet z informace, „města“, potom sankci uloženou FÚ, MF potvrdilo. K prominutí sankce došlo na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, které sídlí v Lazarské 7, Praha 2. Sankce nebyla uložena za vyúčtování dotace, ale za nesprávné použití fin. prostředků na účtu. To, že byla prominuta, na pochybení nic nemění, i nepotrestaný zločin je dále zločinem. Kromě toho muselo město, v této souvislosti, vynaložit nemalé finanční prostředky za právnické služby. A nepravdy o jakési cedulce jsou také zapomenuty.
Nikde jsem nesrovnával rozpočet města před 15 lety. Napsal jsem, že jsem se 15 let rozpočtem zabýval na MF. V roce 2003 jsem na veřejném zasedání upozornil starostu, že v rozpočtu používá již neplatné termíny v členění rozpočtu ( na kapitoly). To se podařilo změnit až v roce 2006, kdy to bylo podobně popřeno, přestože ještě část roku byl takto rozpočet sestaven.
Nikde jsem rovněž nehovořil o účetnictví, zase jsme u pletení pojmů. Rozpočet a Účetnictví jsou dvě odlišné kategorie. Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (směrná účetní osnova) prováděcí vyhláškou č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví záměrně zaměňujete a jako zaklínadlo používáte, jenom když vám to vyhovuje. V žádném zákonu nenajdete určení, jak má rozpočet obce (předkládaný zastupitelstvu) vypadat a jak má být podrobný. Proto jsem vždy tvrdil a tvrdím, že má být transparentní – srozumitelný pro zastupitele i občany. Podobně jako zákon o účetnictví vám (městu) ukládá, že má být vedeno správně, úplně, průkazně, srozumitelně, přehledně a nemá obcházet účel právního předpisu (§8). To je to, co jste jako zastupitelé a členové výborů pomáhali nedodržovat a prohřešky zametli pod koberec. Proto jste také nepodpořili snahu současného předsedy KV o prověření některých podnětů pana Preise.
Nemám důvod vám nevěřit, že jste ještě před několika lety vozili na nadřízený orgán podklady k vypracování na výpočetní techniku, nebo spíše na PVT. Já jsem byl v roce 1980-82 členem týmu, který vybudoval vlastní podnikové výpočetní středisko. Nemohu za to, že jste v těchto končinách počítač viděla poprvé ve filmu Slunce seno jahody.
Stejným nesmyslem je vaše zdůvodnění pomocí závazných ukazatelů. Závazné ukazatele jsou závazné, protože jsou finančním, časovým nebo jinak specifikovaným stanoveným limitem, překročitelným pouze za mimořádně daných nebo stanovených podmínek. Neměly by se měnit každé zasedání jen proto, že se vám nepodaří uhlídat rozpočet nebo na základě výsledků špatného hospodaření. Podle sdělení MF č. j. 12/22367/2009-124 ze dne 25. 3. 2009, které MěÚ rovněž obdržel, mají být změny tohoto charakteru provedeny před použitím finančních prostředků. O toto stanovisko jsem požádal MF právě na základě diskuse na VZ, ve které jste jako členka FV obhajovala scestná tvrzení bývalého starosty. Za nedodržení by měla následovat sankce. Zákon vám umožňuje dělat rozpočtové změny a úpravy rozpočtu, ale není možné zacházet s touto možností tak, že nebožtíkovi uříznete nohy a prohlásíte, že rakev byla v pořádku, ale nebožtík byl moc dlouhý.
Že se nebudete zabývat minulostí mě nepřekvapilo, již před volbami jsem říkal, že se nemůžete (jako součást volebního uskupení) změnit. To je jako kdyby váleční zločinci měli předsedat norimberskému tribunálu a odsoudit sami sebe. Stačí se podívat na složení rady a hned máte odpověď, kdo komu předal zdevastovaný majetek, neúplné doklady a zavádějící pokyny. Dnes se vymlouvat na dobu deseti měsíců, když řídí město vesměs ti samí lidé je s prominutím švejkovina.

V. Novotnému - trocha vysvětlení

(F. Immer, 18. 9. 2011 13:45)

Vážený pane Novotný, k problematice pravdy jsem se v tomto případě vyjádřil již nadpisem „Kde je pravda?“. Těžko hledat pravdu tam, kde není. Pravdu podle paní starostky nemluvil místní strážmistr, pravdu neměl redaktor LD, proč by měla mít pravdu paní starostka, když z vlastní zkušenosti vím, že vždy pravdu nemluví.
Skutečnost je taková, pokud vím, že zastupitelstvo se nikdy nepostavilo za připomínky občanů v mnohem závažnějších případech než je ten současný s MP.
Skutečností zůstává, že představitelé města a radní většinou připomínky občanů zlehčují a tvrdí nebo tvrdili „nemáte pravdu“. Když se ukáže, že občané pravdu mají, nebo je již stav neudržitelný „otevřou se šuplíky“ a za vše mohou pouze podřízení. Není to tak dlouho, co za zpronevěru mohla pouze jedna osoba (přesto, že soud jasně označil spoluvinu vedení města), padla kárná opatření na příjmovou účetní, ekonomku, ředitele školy a nyní proti strážmistrovi. Jejich nadřízení zřejmě za nic nezodpovídají, neudělují jim příkazy a nekontrolují jejich práci. Kdo například zodpovídá za opakované zveřejnění chybného rozpočtu a výsledku hospodaření města, které se muselo až na zásah finančního nebo kontrolního výboru přepracovat? Kdo zodpovídá za špatné hospodaření města, které prokázal audit za rok 2009 a 2010? Kdo zodpovídá za zveřejněné kontroverzní výroky v tisku, hraničící s pletichy při veřejné soutěži? A takto se mohu ptát dále. Opozice ne-opozice, zastupitelé jsou od toho, aby kontrolovali činnost orgánů města a ne k obhajování nedostatků. Tuto větu si neberte osobně, protože proti minulosti KV a FV pracují dobře. Netvrdím, že dokonale. Neštěstí je, že vedení města včetně rady se skutečně tváří, jak zde někdo vtipně a výstižně poznamenal „Já nic, já muzikant“. Podle mého názoru jsou spoluzodpovědni za veškeré dnes i dříve zmiňované nedostatky. A jejich klídek a tabáček je dokladem arogance, nezodpovědnosti a pokrytectví. Přesto, že nejsme vždy se svými názory v souladu, přál bych městu více V. Novotných a M. Karlíkových.

Re: V. Novotnému - trocha vysvětlení

(Vladimír Novotný ml., 18. 9. 2011 18:29)

Vážený pane Immer, s téměř všemi Vámi uvedenými body samozřejmě souhlasím. Obhajoval jsem pouze tento konkrétní případ, kde si jsem jistý odkud vítr fouká a vzhledem k tomu, že k rozvíření vášní v této problematice napomohla kontrola, za kterou jsem zodpovědný, mám také potřebu reagovat. Vše podstatné jsem už popsal a nechci se opakovat. Každopádně se budu snažit, spoustu věcí změnit. Snad jsme to trochu ke změně nastartovali, i když to tak možná nevypadá. Určitě by mohlo být lépe, ale v tomto zastoupení není možné dosáhnout všeho. Za pochvalu na konci Vašeho příspěvku děkuji.

p. Immerovi

(Eva Hajná, 19. 9. 2011 13:53)

Nerozumím Vašemu příspěvku, konkrétně větě: Kdo například zodpovídá za opakované zveřejnění chybného rozpočtu a výsledku hospodaření města .... Rozpočet po 2. rozpočtové změně byl vyvěšen a výsledek hospodaření města za 1. pololetí r. 2011 také, po schválení ZM. Návrh na rozpočtovou změnu byl vyvěšen 15 dní před VZ. Do doby schválení ZM byl na základě připomínek FV a dále doplnění RZ návrh opraven, doplněn a přepracován. Toto se může dít až do doby schválení ZM, i tam mohli dát zastupitelé návrh na změnu. Takže nechápu, o co Vám jde. Vlastně chápu.

pí Hajné

(F. Immer, 20. 9. 2011 10:14)

Jak by se vám líbila odpověď ve vašem stylu? To nebudete sama na radnici a v zastupitelstvu, kdo nerozumí rozpočtu a výsledku hospodaření. Nyní vážně. Na zpracování rozpočtu na příslušný rok, jeho projednání ve výborech a komisích máte celý rok. K sestavení rozpočtu vám slouží schválený rozpočtový výhled na několik let dopředu.
Takže vyvěsit na úřední desku 15 dnů předem polotovar, který změníte opakovaně ještě před zasedáním zastupitelstva a při zasedání, je přinejmenším důkazem toho, že rozpočtu není věnována náležitá pozornost a je podceněna úloha, kterou má plnit.
Výsledek hospodaření je potom jenom důsledek absolutní ignorace schváleného dokumentu (rozpočtu) a nalezené chyby před projednáním nebo při projednání na zastupitelstvu rozhodně nejsou dokladem odbornosti a pečlivosti zpracovatelů a zejména předkladatele. Osobně bych se za takové výstupy práce styděl. Když už vám profesionální hrdost dovolí něco takového zveřejnit, bylo by slušností před projednáváním na VZ se omluvit a na změnu projednávaného dokumentu přítomné občany upozornit. Změny a úpravy můžete dělat donekonečna a také je celý rok děláte.. Podle vás a dalších zastupitelů se zřejmě jedná o mimořádně zodpovědný přístup. Bohudík, stejného mínění o porušování zákona o rozpočtu a účetnictví nejsem sám a to, že popíráte i výsledky auditu, svědčí o neupřímnosti a snaze zametat nedostatky pod koberec. Již jednou jste napsala něco o závisti, že vás mě je líto. Nyní zase nechápete, o co mi jde. Já zase nechápu, proč se necháváte zvolit do zastupitelstva a postu místostarostky, když vám nejde ani o řádné hospodaření města, ani o službu občanům. Vlastně chápu.

Re: p. Immerovi

(Eva Hajná, 21. 9. 2011 6:38)

Tak tahle si představujete veřejnou diskuzi na stránkách města? Osobní napadání i za členy rodiny? Já tedy ne a nikdo pro to ruku nezvednu. Jak vidíte, tak jsem se snažila komunikovat s občany, ale na tomto fóru se to nikomu nevyplácí. Teď nemyslím Vaše příspěvky, ale některých ostatních baryků apod. Ale k věci. Nikdo ze zastupitelů se nevyjádřil k tomu, že by rozpočtu a výsledku hospodaření nerozuměl. Několik zastupitelů se na čísla dotázalo a bylo jim odpovězeno. Nejsem si vědoma, že by se rozpočtová změna měnila během zasedání. Měnila se před VZ na základě doporučení FV a jsem za to ráda. Už jednou jsem psala, že vyvěšen je návrh na RZ a ta může být následně schválena v jiné podobě, dle dalších návrhů. Každému zastupiteli a občanovi by mohlo být jasné, že není možné dopředu naplánovat havárie, např. čističky odpadních vod v Medvědicích, dotace apod. a právě proto se dělají rozpočtové změny. Měl byste se podívat na stránky jiných měst, např. LTM mají v roce 2011 již 5 RZ, aj. to asi taky nevěnují rozpočtu náležitou pozornost. Jinak ve výsledku kontroly hospodaření za rok 2010 není napsáno, že došlo k porušování zákona o rozpočtu. Jsou tam jiné chyby, na které nejsem pyšná. Na skutečnost, že musím zaměstnance kontrolovat si zvykám, nebyla jsem v minulém zaměstnání zvyklá neplnit si svoje povinnosti a tudíž být neustále vedením kontrolována. Ve slovech, že mi nejde o řádné hospodaření města se skrývá ledasco. Takže na toto téma už diskutovat nebudu, protože se nechci snížit k tomu, že bych Vás urážela.

Re: p. Immerovi

(Eva Hajná, 21. 9. 2011 6:43)

Tak tahle si představujete veřejnou diskuzi na stránkách města? Osobní napadání i za členy rodiny? Já tedy ne a nikdy pro to ruku nezvednu. Jak vidíte, tak jsem se snažila komunikovat s občany, ale na tomto fóru se to nikomu nevyplácí. Teď nemyslím Vaše příspěvky, ale některých ostatních baryků apod. Ale k věci. Nikdo ze zastupitelů se nevyjádřil k tomu, že by rozpočtu a výsledku hospodaření nerozuměl. Několik zastupitelů se na čísla dotázalo a bylo jim odpovězeno. Nejsem si vědoma, že by se rozpočtová změna měnila během zasedání. Měnila se před VZ na základě doporučení FV a jsem za to ráda. Už jednou jsem psala, že vyvěšen je návrh na RZ a ta může být následně schválena v jiné podobě, dle dalších návrhů. Každému zastupiteli a občanovi by mohlo být jasné, že není možné dopředu naplánovat havárie, např. čističky odpadních vod v Medvědicích, dotace apod. a právě proto se dělají rozpočtové změny. Měl byste se podívat na stránky jiných měst, např. LTM mají v roce 2011 již 5 RZ, aj. to asi taky nevěnují rozpočtu náležitou pozornost. Jinak ve výsledku kontroly hospodaření za rok 2010 není napsáno, že došlo k porušování zákona o rozpočtu. Jsou tam jiné chyby, na které nejsem pyšná. Na skutečnost, že musím zaměstnance kontrolovat si zvykám, nebyla jsem v minulém zaměstnání zvyklá neplnit si svoje povinnosti a tudíž být neustále vedením kontrolována. Ve slovech, že mi nejde o řádné hospodaření města se skrývá ledasco. Takže na toto téma už diskutovat nebudu, protože se nechci snížit k tomu, že bych Vás urážela.

pí Hajné 21.9. část 1.

(F.Immer, 21. 9. 2011 17:27)

Paní Hajná, z vaší reakce je zřejmé, že vám nejde o věc. Obhajujete věci, které jsou neobhajitelné a vyslovujete soudy, aniž znáte podstatu a celý obsah problematiky. Já jsem nikde neprezentoval a neprosazoval diskusní fórum na inter. stránkách města. V posledním komentáři jsem jasně napsal, že jsem v této otázce neutrál. K historii stránek Třebenických mlýnů jsem zde již také psal. Jejich vznik iniciovalo vystoupení představitelů radnice a jednoho úředníka a jeho slova - založte si svoje stránky nebo časopis, na naše si dáváme co chceme. Proto vznikl i Třebeničan. Stránky Senior klubu vznikly na základě podobných okolností, kdy paní Patrovská jako místostarostka odmítla zveřejnit na stránkách města reakci Senior klubu proti lživým výpadům bývalého starosty pana Vobořila s tím, že se zveřejnění neslučuje se záměry města. Paní Patrovskou potom bylo doporučeno zřídit si vlastní stránky a na stránky města zveřejnit jenom odkaz.
Že někdo nerozumí rozpočtu, se vám na veřejnosti těžko přizná. Z reakcí na dotazy a připomínky občanů bylo zřejmé, že se v rozpočtu nevyznají ani členové rady, kteří jsou za jeho naplnění zodpovědni a v některých detailech nebyla schopná reagovat ani ekonomka, přizvaná na pomoc ke stolu rady.

pí Hajné 21.9. část 2.

(F. Immer, 21. 9. 2011 17:36)

Vybíráte si k odpovědi skutečně to „podstatné“. Napsal jsem, že vyvěsit na úřední desku 15 dnů předem polotovar, který změníte opakovaně ještě před zasedáním zastupitelstva a při zasedání, je přinejmenším důkazem toho, že rozpočtu není věnována náležitá pozornost a je podceněna úloha, kterou má plnit. Vaše obhajoba pomocí rozpočtového změny dokazuje, že odpovídáte na jinou část rozpočtového procesu, nebo vám není jasné znění § 4 a §16 zák. 250/2000 Sb, nebo jste se uchýlila ke stejné taktice jako vaši předchůdci a potom je každá diskuse zbytečná. Já se totiž o rozpočtové změně (opatření) v předmětném komentáři nikde nezmiňuji. Rovněž srovnání s tím horším je úsměvné. Já jsem se vždy snažil srovnávat s těmi lepšími. Když vám ale postačuje tento standard, nic proti tomu. Vaše doporučení o nahlédnutí do hospodaření jiných měst přišlo trochu pozdě, to dělám téměř celý život. Zejména od doby, kdy jsem to měl 15 let v náplni práce na ministestvu financí, včetně rozpočtů okresů a krajů, a to i z hlediska zpracování jejich územních plánů a ÚP velkých územních celků a při zpracování státních expertíz pro velké stavby v celé republice.
Jak můžete tvrdit, že k porušení rozpočtových pravidel nedošlo a opět překroutíte to, co je černé na bílém? Závěrečný účet byl na základě auditu schválen s výhradou a městu uložena FÚ sankce.Bylo porušeno hospodaření s fondy a porušení zákona 250/2000 Sb. je zveřejněno i ve zprávě o výsledku hospodaření školy, kde město jako zakladatel porušilo m.j. § 27 zák. o rozpočtových pravidlech.
Pokud se týká vašeho chabého argumentu o rozpočtových opatřeních s odvolávkou na Medvědickou ČOV, tak jestliže havarie vznikla před sestavením rozpočtu, měla být do rozpočtu zahrnuta, nebo vznikla a byla hrazena v době hospodaření města v provizoriu a potom se náklady staly součástí rozpočtu podle § 13 rozpočtových pravidel. V případě, že havárie vznikla až v dubnu, tak je samozřejmé, že se provede rozpočtové opatření v případě, že v příslušné položce není dostatek finančních prostředků. V rozpočtové změně (opatření) v LTM jsem nikde neviděl změnu pro 600.- Kč jako v té „vaší“ poslední, ale vždy se jedná o velké částky a závažné důvody, které k těmto změnám vedou. Změny, které obhajujete jsou vyvolané převážně nedodržením hospodaření podle rozpočtu a upravují rozpočet na skutečnost. Proto říkám, že pro bývalé a současné vedení radnice je každý směrný dokument, ať se jedná o rozpočet, územní plán nebo strategický plán, pouze cárem papíru a diskuse o nich s představiteli města a většinou zastupitelů je mlácení prázdné slámy.

Co se týká urážek, již se stalo, a proto předchozí komentáře a tento píšu už trochu jinak.

Na rozdíl od vás a některých zastupitelů si příspěvků občanů vážím, protože vyjadřují jejich názory a doufám, že i upřímné pocity k dění ve společnosti. Kdyby nic jiného Třebeničan nesplnil, tak jsem rád, že probouzí zájem o život ve městě.

Re: pí Hajné 21.9. část 2.

(Eva Hajná, 22. 9. 2011 8:37)

Pane Immere, tak jako každý druhý si z příspěvku vybírám, a to zvláště to, na co chci odpovědět. Kolikrát ani nejde zareagovat na všechno, to bych opravdu nad odpověďmi strávila hodně času. FÚ sice byla městu uložena sankce, ale už nenapíšete, že byla rozhodnutím MF zrušena a vyúčtování dotace bylo shledáno bez závažných chyb. Domnívám se, že se nedá srovnávat rozpočet měst a obcí před 15 lety se současným stavem. Byly doby, kdy jsme zpracovali účetnictví na dvou třech papírech, v několika málo položkách a paragrafech, odvezli to na OÚ kde to zdali do PC, vytiskli nám sestavu a šli jsme domů. Sám dobře víte, že zákon o účetnictví má již několik desítek změn od roku 1991 a je dnes úplně o něčem jiném. Rozpočet se sestavuje na celé stokoruny. Změnu třeba o stokorunách děláme z několika důvodů. První důvod je když v rozpočtu vůbec nebyla položka a paragraf rozpočtovány, já mám totiž osobní zkušenost s auditorkami z KÚ, které sledují plnění rozpočtu i tak, že dle nich musí být každá použitá položka a § v rozpočtu. Vy asi máte zkušenosti jiné, ale my se budeme řídit současným stavem. Druhým důvodem je sledování plnění hospodaření závazných ukazatelů do 100%. Důvodem rozpočtových změn je právě úprava rozpočtu na skutečnost, proto se rozpočtové změny dělají. Nikdy jsem nenapsala, že si příspěvků nevážím. Mám však právo odpovídat jen na ty, na které znám odpověď nebo na ně prostě chci odpovědět. Na příspěvky typu co kdy a kde někoho synáček nebo jiný příbuzný udělal prostě reagovat vůbec nebudu. Chtěla jsem Vám jen říct, že se nechci zabývat minulostí, a když už budu muset, tak jen v nejnutnějším případě, zajímá mě přítomnost a budoucnost.

p. Immerovi

(Eva Hajná, 21. 9. 2011 7:00)

Tak takto si představujete veřejnou diskuzi na stránkách města? Osobní napadání i za členy rodiny? Já tedy ne. Přispět něčím na tomto fóru se nevyplácí. Nemyslím teď Vaše příspěvky, ale baryků, haryků apod. Ale k věci. Nikdo ze zastuptelů se nevyjádřil k tomu, že by rozpočtu nebo plnění rozpočtu nerozuměl. Najdou se někteří, kteří požádají o vysvětlení a je to s nimi konzultováno. Nejsem si vědoma, že by se rozpočtové opatření měnilo v průběhu zasedání. Mělo se před VZ. Návrh na RZ je vyvěšen 15 dní před VZ, ale je možné a zákonné schválit ho v jiné podobě než byl vyvěšen. Pokud přijde návrh na nákup nákladního vozu a je možné částku ještě vložit do RZ, tak se to udělalo. Měl byste se podívat na stránky jiných měst, např. LTM v tomto roce mají již 5 RZ, to asi také nevěnují rozpočtu náležitou pozornost. Jinak ve slovech že mi nejde o řádné hospodaření města se skrývá ledasco a tak na toto téma Vám již odepisovat nebudu, protože se nechci snížit k tomu, že bych Vás urážela. Zrovna tak nevím o tom, že bych pacifikovala nepohodlné občany.

p. Immer

(Hana, 21. 9. 2011 18:42)

A líbí se vám takové příspěvky Divila?takové bláboly?Jak tento příspěvek souvisí s městem?Co je komu do toho jestli se někdo proti rozsudku odvolá nebo ne, to je každého věc. Paní Urbánková asi dobře věděla,proč se proti rozsudku neodvolala.A probírání synáčka p. Hofmana sem snad vůbec nepatří.

Haně 21.9

(F. Immer, 21. 9. 2011 20:40)

Nelíbí, jako řada dalších, ale nic vulgárního v příspěvku nevidím. Že někoho odsuzuje a někomu fandí, to zde dělá přece skoro každý. Proto jej mazat nebudu a jinou možnost nemám.

Re: Haně 21.9

(F. Immer, 21. 9. 2011 22:05)

OMLUVA. Právě mi došlo, že jsem vynesl odsouzení, aniž jsem znal pohnutky, které Divila vedly k napsání příspěvku. Samozřejmě, že nelze srovnávat hospodářský delikt se zabitím matky od dvou dětí a těžkým ublížením na zdraví mladého člověka. Proto se v případě, že se jedná o někoho z postižených rodin, upřímně omlouvám.

P. hajné

(Baryk, 20. 9. 2011 21:25)

Chtěl jsem se Vás zeptat,co na úřadě od 11/2006 do září 2008, dělala paní Patrovská jako místostarostka? Ona nedohlížela na plnění pracovních povinností zlodějky EU? Proč jí tedy za tu hrubou nekázeň nevyhodili dřív? Nyní si hrajete na spravedlivou a vše víte. To umí po boji každý generál. Že radnici vedli aucajdři, kteří nedodržovali sami zákony, to přispělo určitě k páchání trestného činu, jak napsal p.Immer, že vedení města se podíleno nedůslednou kontrolou na pácháhí trestné činnosti.
A vy si svou pokladnu držte co nejvíc, ať Vám jí nikdo nevykrade. Bude to jen vaše vina a vaše zodpovědnost.

Barykovi

(Eva Hajná, 21. 9. 2011 7:42)

To se musíte zeptat p. Patrovské co v té době dělala, to opravdu nevím a nebudu odpovídat za ní. Pokladnu na úřadě nevedu, tak si jí nemusím hlídat.

Re: Hajné

(Baryk, 21. 9. 2011 14:49)

Takže, prosím, ptám se na to samé p. Patrovské a děkuji za odpověď.

Salto mortále

(F. Immer, 21. 9. 2011 13:27)

Dne 19. 9. 2011, tedy více než po třech měsících od projednání, zveřejnilo město audit za rok 2010, který dokazuje špatné hospodaření města. O tom se zde již debata vedla. Současně byla zveřejněna zpráva o provedené kontrole účetní závěrky ZŠ a MŠ Třebenice za rok 2010. Již na prvních stranách dokument prokazuje, že zakladatel (město Třebenice) předal majetek PO bez řádných podkladů a smluv. Špatným rozhodnutím a metodickým vedením přivodil nesprávné odepisování nemovitého majetku. Tím došlo ke zkreslení hospodářského výsledku PO. Město poskytlo dotace v rozporu s pravidly o financování investic, o čemž se samo usvědčilo (podle zápisu kontroly) dopisem ze dne 17. 9. 2010, jak je v dokumentu uvedeno. Dobře si vzpomínám na jedno veřejné zasedání, kdy ekonomka školy marně upozorňovala vedení města, že pokyn je v rozporu se zákonem o účetnictví. Z výsledku kontroly jednoznačně vyplynulo, že to byl nadřízený orgán – zakladatel - kdo založil základ současných problému s výsledky hospodaření školy. Bohužel, jak bývá zvykem v těchto končinách, hlavní mudrc se v současné době ze zasedání zastupitelstva omlouvá pro nemoc, jedna z aktérek bývalého vedení zřejmě neví která bije, druhá jako členka bývalého finančního výboru bezmezně věřila slovům bývalého starosty a bývalý předseda finančního výboru dělá mrtvého brouka, nebo se jen usmívá (čím hůře tím lépe). Snad jediná osoba, která se snaží nestranně a upřímně přijít věci na kloub a problém řešit, je současná předsedkyně finančního výboru.
Většinu ostatních zastupitelů podobné problémy nevzrušují a proč také, když někteří z nich spokojeně sedí na svých prosezených židlích a seděli tam ještě před sametem.
Takže vážené dámy ve vedení města, vzpamatujte se, a hledejte řešení společně s PO, místo poukazování na špatné pracovníky ve škole a špatné občany, kteří si dovolují poukázat na nedostatky ve vaší práci nebo v práci vašich předchůdců.
Aby zase nedošlo k omylu a někdo nenapsal, že si nedovede představit, že se někdo zastává rozsáhlé trestné činnosti nebo prohřešků v podřízené organizaci, dodávám, že tomu tak není a nikdy nebylo. Docela mě překvapuje názor a přístup ke správě města a pojetí služby občanům paní místostarostky. Já si zase nedovedu představit, že bych se měl starat o město a nechal rok propadlou střechou devastovat srážkovou vodou majetek města a nezajistil alespoň provizorní přikrytí poškozené části a místo toho zametal nedostatky nezodpovědných a všeho schopných kamarádíčků pod koberec.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

následující »