Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třebenice v datech

 

Třebenice v datech

 

1173 Třebenice již před tímto rokem jsou uváděny jako trhová ves,     kterou věnoval Vladislav II. klášteru sv. Jiří v Praze.

1209 Jsou Medvědice uváděny jako ves. Gotický kostel 14. století.  Oltář baroko 18. století.Náhrobek Kaplířů 16. století. Křtitelnice z roku 1775.

1228 Postaven Lucký mlýn.

1299 V tomto roce získávají Třebenice statut města.

1299 6.2.1299 město dostalo hrdelní právo privilegiem císaře Zikmunda a okamžitě muselo postavit šibenici.

1363 Farní kostel sv Bartoloměje Lipá. Přestavěn v pozdním baroku roku 1788.

1562 Zahajení příprav na stavbu kostela Narození Panny Marie.

1574 První poznámka v městských knihách o nedostavěném kostelu.

1574 – 1578 (1583) Byl pořízen Třebenický kancionál. Autorem graduálu byl Matouš Ornys z Lindperka, zámecký geometr.

1692 4. června byla postavena nová šibenice na „Kozí horce“. Později byla přemístěna pod kopeček.

1692 17. června abatyše Pironka z Gallianu darovala městu dům (dnes č.p. 1), aby si obec vybudovala z domu „nový rathaus“.

1694 Dne 14.7. byla na popravišti (šibenici) provedena první a snad i poslední poprava (A. Sedláček: Děje Třebenic str. 53).

1695 Byla dostavěna a vysvěcena kaple Nejsvětější trojice na dol. hřbitově (25.12.1695).

1678 Byla postavena kašna na dnešním Paříkově nám.

1705 Postaven pomník Panny Marie – Paříkovo náměstí.

1717 Byla postavena socha sv. Antonína.(Dlažkovická ul.)

1736 Rathaus spolu s jinými domy do základu vyhořel.

1738 Při přestavbě vyhořelého rathausu byl nalezen poklad, obsahující 2 699 mincí.

1758 8. května vyhořela radnice podruhé.

1811 Byla vichřicí stržena socha sv. Jana Nepomuckého (Havlíčkovo nám.)

1814 Socha sv. Jana Nepomuckého byla opravena a postavena nákladem děkana Bouchala.

1818 Byla vybudována státní silnice Lovosice – Libčeves (průtah městem)

1818 Byl vystavěn most přes Modlu, jako součást nové státní silnice (viz. výše)

1828 Mrsklesy – empírový dům č.p. 1

1835 Postavil Leopold Schsser a zednický mistr Vabřinec cihelnu na cestě k Teplé.

1843 František Ascher postavil cihelnu směrem na Úpohlavy. Proti cihelně p. Vodenky.

1854 Vysázeny lípy u pomníku Panny Marie - náměstí

1862 Byl postaven kříž na rozcestí k Chodovlicím (Jiráskova ul.)

1864 Nad tratí a školními poli ( pod sil.obchvatem) byl postaven kříž.

1864 Přes Hostinnou (Modlu) u továrny, dnešní Jiráskova ul, byl postaven most.

1867 Příchod MUDr. Václava Paříka do Třebenic.

1871 Rozdělení smíšené česko-německé školy na dvě samostatné dvoutřídní školy.

1873 Bylo zřízeno první dětské hřiště v zahradě pod radnicí.

1877 Na náměstí vysázeno 23 líp.

1880 Byla stržena budova radnice (opravené v r. 1823) a již 29. října 1880 se v nové budově konalo první zasedání obecního výboru.

1887- 1888 Stavba a otevření nové obecné školy.

1888 – Je založena první česká mateřská škola (školka) místním výborem Ústřední matice školské.

1890 Je zaveden telegraf.

1891- 28. února byl založen Spolek českých vojenských vysloužilců.

1892 Nechal postavit Josef Soukup kříž „v klíči“.

1895 Je rozhodnuto o stavbě železnice.

1895 Vysazuje V. Pařík topoly u mostů přes Modlu (Směr Lovosice a Libochovice)

1896 Zřídil mlynář Leopold Beer první veřejnou třebenickou koupelnu.

1896 Je zahájena stavba drážního tělesa. Vrchní stavba je dokončena v roce 1898.

1900 Nález dvou bronzových rozet z 11. století. (Bouška, Turnovec, Mineralogický symbol

Čech Český granát 1996) v místech bývalého hřbitova u kostela.

1901 Byl položen základní kámen evangelického kostela 16.5.1901. Kostel byl dokončen v roce 1902.

1901 Bylo provedeno sloučení spolkových knihoven.

1902 Otevření české měšťanské školy chlapecké v Třebenicích.

1906 Je zaveden telefon.

1909 Rozhodnuto v městském zastupitelstvu o pojmenování ulic.

1910 Vzniká nová ulice od křižovatky na Úpohlavy a Libochovice. V lokalitě „na novém světě“. Později ul. Libochovická, Švehlova, Jiráskova.

1910 10. května rozhodnuto v městském zastupitelstvu o pojmenování ulic.

1912 Před kostelem byl poprvé postaven Misijní kříž.

1914 Výklenková kaple u rozcestí do Teplé

1918 Vzniká ze společné „spolkové“ knihovny, Obecní knihovna.

1921 Byl položen základní kámen na stavbu pomníku MUDr. Václava Paříka (23.5.1921)

1921 Došlo k zavedení eletřiny do města.

1922 13. srpna byla poprvé rozsvícena elektrická světla.

1923 Byl odhalen pomník MUDr. Václava Paříka (3.6.1923)

1923 Otevřeno školní hřiště a vysázeny lípy. (Dnes MŠ a ŠJ)

1925 Hostinský Jaroslav Horč zřizuje první třebenické koupaliště (10 x 20 m)

1925 Vzniká ulice Štefánikova k železniční zastávce. Dnes Zimmerova.

1927 Na domě 130 je osazena pamětní deska sochaře a řezbáře Františka Petricha.

1927 Podle zákona byla převzata dráha státem a obec bezplatně předává státu akcie, které vlastní.

1929 Je odhalen pomník obětem I. světové války (9.6.1929).

1929 Ve farské uličce je zřízena kaplička sv. Václava (milénium – 29.9.1929)

1931 Byla na dům 82 osazena pamětní deska V. Paříka.

1932 Byla obnovena socha „Zelená Matka boží“. Dnes patrná část základu.

1932 Dne 26.2.1932 je Pivovarská ulička přejmenována na Sokolskou ulici.

1932 Začíná vznikat Habermannova ulice na kantorských polích, dnešní Lípová.

1932 Byl obnoven Misijní kříž před kostelem.

1933 Začíná stavitel Srba s výstavbou domků v Kaplířově ulici.

1936 Byl postaven pomník prezidenta T.G. Masaryka ( odhalen 31.5.1936)

1937 Dochází k otevření druhé část ulice podél sokolovny k farské zahradě a k Modle. Současně se ulice rozšiřuje na 12 metrů.

1937 Je postaven most přes Modlu pod mlýnem č. 120.

1938 17.5. došlo ve městě k dramatické srážce německých turnerů z celého Lovosicka s českými obyvateli Třebenic.

1938 Hostinský Jaroslav Horč zvětšuje a modernizuje koupaliště (30x30 m).

1939 Město je dočasně 15. března obsazeno německou armádní jednotkou. Starosta města V. Kosina je úředním nátlakem přinucen abdikovat.

1941 Dne 24. října byl na náměstí v Třebenicích (německými fanatiky) stržen pomník MUDr. V. Paříka.

1946   V domě čp. 139, uvolněných německou soukromou školou, bylo nově instalováno a slavnostně otevřeno 28. října 1946 Paříkovo muzeum. 

1959  V bývalém luteránském kostele - bylo  otevřeno

specializované  Muzeum českého granátu. 

1975 – 1976 Byla kaple na starém hřbitově upravena na smuteční obřadní síň.

1980 Jsou dokončeny obytné domy v Žlábkové ulici

1986 Byla dokončena novostavba mateřské školy,( na pozemku bývalého hřiště Slavoje) školní kuchyně a jídelny. 

1993 Byl dokončen severní obchvat Třebenic, silnice Lovosice – Most.

2000 Obnoven Misijní kříž z r. 1912 a 1932.

2002 31.8. se konaly oslavy 100 výročí založení české měšťanské školy v Třebenicích.

2003 Se konal 1. ročník vánočního jarmarku na Paříkově náměstí.

2004 Ve školní budově byla odhalena pamětní deska A. Zimmera (9.5.2004).

2004 11. září byl zavražděn kněz MUDr. Ladislav Kubíček.

2006 V září se konal první ročník memoriálu Václava Kopeckého – TJ Sokol Třebenice.

2007 31.3 se konal 1. velikonoční jarmark na Paříkově náměstí.

2007  Největší investiční akcí města je dostavba tělocvičny při Základní škole v Třebenicích. Žáci základní školy tak již od 1. září 2007 mají k dispozici kvalitní prostory pro výuku tělesné výchovy i pro sportovní kroužky. 

2008 Bylo zřízeno dětské hřiště v Sokolské ulici.

2009   V pondělí 19.října 2009 v Kololeči – místní části města Třebenice – začaly práce na obnově sochy sv. Jana Nepomuckého :

2010 V září byla dokončena zámková dlažba hlavní cesty na novém hřbitově.

2010 2.10. byla veřejnosti předána slavnostně úpravená náves v Kololeči.

2010 V říjnu byla bez oznámení veřejnosti opravena a přemístěna socha sv. Antonína, do parčíku v Dlažkovické ulici, která byla původně umístěna u č.p. 112.

2010 V říjnu byl dokončen chodník v Tyršově ul., od křížku na křižovatce v Kaplířově ul. až po hranice katastru na Čertovce.

 

2015 Revitalizace MěÚ čp. 1, 2 a 145 byla dokončena 19. 1. 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Oznámení

(Třebeničan, 27. 2. 2012 12:47)

Vážení čtenáři, dnešním dnem byla kapacita stránek Třebeničana vyčerpána.
Nové příspěvky již nelze vkládat. Odkazujeme Vás proto na pokračování stránek pod titulem Třebeničan 2. V některých rubrikách bude pravděpodobně možné vkládat komentáře i po zavedení „nových“ stránek - Třebeničan 2. Omlouváme se, děkujeme za pochopení a za Vaši přízeň.
Třebeničan

cenzura nebo nehoda?

(brouk Pytlík, 29. 12. 2010 16:12)

Kampak zmizely všechny komentáře, co tady byly pane Třebeničane? To byly všechny nevhodné?

Re: cenzura nebo nehoda?

(Třebeničan, 31. 12. 2010 15:17)

Omlouvám se, skutečně se jedná o nehodu. V příspěvku bylo provedeno více než 30 změn – doplňků a bylo snazší vložit nový upravený příspěvek, než dopisovat jednotlivé části.
Vložením nového příspěvku došlo k vymazání (bez pokynu) komentářů. Pokusím se o rekonstrukci. Má-li někdo uloženy původní komentáře, nebo vlastní komentáře, prosím o jejich zveřejnění. Děkuji Třebeničan.