Jdi na obsah Jdi na menu
 


Největší turistická atrakce

21. 6. 2011

 

Největší turistická atrakce

mlácení prázdné slámy

 

Podle aktualizovaného Strategického plánu rozvoje města (dále jen SPRM), který rozhodně 13. 6. 2011 aktualizován nebyl, ale o tom později; „Třebenice by měly být malebným městečkem, které poskytuje svým občanům zázemí ve všech oblastech a využívá výhody turistického ruchu“.

 

Celkem podrobně jsem si pročetl SPRM a mohu s 90 % jistotou říci, že jsem v předloženém dokumentu nenalezl nic, co má tento cíl – záměr zajistit. Nebudu opakovat, že vyčistěné strouhy jsou jistě záslužný počin, ale turisty nepřilákají.

 

Městečko (město Třebenice) jaksi pozapomnělo plnit základní funkci a občanům zázemí neposkytuje ani se nesnaží jej zabezpečit. Jak jinak komentovat současný stav v oblasti obchodních služeb. Postupně je zavírán jeden obchod za druhým a vždy je tomu za větší či menší „podpory“ radnice. Přitom vždy v předvolebních slibech slýcháme  o podpoře podnikání. Samotný MěÚ podporuje nákupem zboží pouze jeden obchod a víme proč. Podobně macešsky se chová i základní škola.

 

V další části SPRM se píše: „Rozvojová vize města Třebenice byla formulována s ohledem na potřebu trvalého udržitelného rozvoje a s vědomím, že od jasných vizí lze přejít k realizaci přesných projektů“.

Trvale udržitelný rozvoj je takovým způsobem rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Mezi hlavní cíle trvale udržitelného rozvoje patří zachování životního prostředí dalším generacím v co nejméně pozměněné podobě. ( zdroj – Wikipedie) Evropský parlament definuje udržitelný rozvoj jako „zlepšení životní úrovně a blahobytu lidí v mezích kapacity ekosystémů, při zachování přírodních hodnot a biologické rozmanitosti pro současné a příští generace“.

 

Zřejmě inspirováno touto definicí vedení města ještě 20. června nestačilo uklidit chodníky od zimního posypového materiálu. Ostré kamínky dále chodcům ničí obuv.  Jak bylo napsáno již v jiném příspěvku k veřejnému zasedání, několik minut před schválením SPRM, bylo rozhodnuto o prodeji dvou budov, zahrnutých do tohoto strategického plánu. Skutečně demonstrativní příklad „jasných vizí a přechod k realizaci přesných projektů“. Jednou z budov je mlýn, který se měl stát podle návrhu kulturním centrem pro setkávání občanů. Paní starostka vyzvala „lidi a občany“ na Diskusním fóru  ke SPRM slovy: „Prostor u zdravotního střediska je pro město strategický z hlediska polohy a počtu lidí, kteří ho míjejí. Rozhodně by se k jeho využití mělo vyjádřit větší množství lidí množství občanů, třeba formou komunitního plánování jak jsme to zkusili v Kololeči. ...“

 

Město obdrželo několik návrhů (které zveřejníme zde na stránkách později), ale jako vždy se rozhoduje proti požadavkům občanů, protože komunitní plánování, jako výsledek dohody všech zúčastněných subjektů, je v případě třebenické radnice prázdným pojmem, podobně jako celý SPRM.

V minulosti byl pořízen za značný finanční obnos Územní plán sídelního útvaru Třebenice. Jeho schválení v zastupitelstvu 14. 11. 1994 bylo pro všechny orgány města i státu závazné a má být podle zákona závazné do doby jeho změny. Ustanovení územního plánu, jeho určující podmínky pro využití území, ochrana a využití kulturně-historických hodnot a podmínek ekologické stability území nebyly respektovány. Takto bychom mohli hodnotit všechny závazné podmínky a doporučení včetně porušení podmínek v historickém centru města – městské památkové zóny.

 

Jak ukazují první kroky radnice a zastupitelstva s ohledem k SPRM bude v necitlivém přístupu a k porušování závazných norem docházet i nadále. Protože podle slov představitelů radnice a zastupitelů má jeden přítelkyni ze školení a proto jsou zadány dražší právní služby než je nutné, druhý má přítele z Prahy, který má zájem o mlýn a třetí třeba dostal nějaké to všimné.

 

Pro občany zůstane jenom neuskutečněné motto SPRM, prázdná pokladna a jistota, že ve falešných praktikách a mlácení prázdné slámy se bude pokračovat.

 

                                                                                                         F. Immer

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Možná přijde i kouzelník

(Věra paní Evě Hajné, 29. 8. 2011 14:33)

Je od vás milé, že odpovídáte za Hanu, která ví všechno nejlépe a oplývá zasvěcenými informacemi. Dojde-li však k dokazování, skutek-utek. Já jsem pouze porovnávala pololetní výsledky dvou let. Vaše údaje za letošní rok ukazují, že ani do 29. července nedosáhly tržby výše loňského pololetí. Rozdíl činí 7 051,-- Kč a plní se na 26,93%. Výsledky rekordní návštěvnosti zatím hledám marně. Je stejně podivné, že za 6 měsíců činily tržby pouze 13 942,-- Kč a za jeden necelý měsíc 29 138,-- Kč. Ale budiž. I v loňském roce bylo muzeum otevřeno do konce října. K naplnění plánovaných tržeb, snížených oproti loňskému roku o 5 tisíc, zbývá 116 920,-- Kč, t. j. 38 973,-- Kč měsíčně. Upřímně vám přeji hodně úspěchů.

p. Věře

(Eva Hajná, 29. 8. 2011 18:42)

Když si to umíte tak dobře spočítat sama, tak to jsem ráda, všechny potřebné informace k rozpočtu města, rozpoč. změně a hospodaření jsou na www. stránkách města, tak jsem ráda, že výpočty už sem nemusím zveřejňovat. Děkuji.

Re: p. Věře

(Věra pí Hajné, 31. 8. 2011 20:05)

Milá paní Hajná, já jsem k vám žádné SOS nevysílala. Přesto mě potěšil váš zájem a vstřícnost. Máte pravdu, že jsou informace o rozpočtu, rozpočtových změnách a hospodaření k dispozici na stránkách města. Nejsou však, bohužel, věrohodné.

Konstruktivní odpověď - pro apro 6.7.

(Immer, 7. 7. 2011 21:10)

Protože jsem byl panem Prouzou (apro) nepřímo vyzván, abychom společně s panem Preisem ml. zveřejnili alespoň hrubou ekonomickou kalkulaci na záchranu mlýna, dovolím si odpovědět. Nejprve otázkou. Nejde o mlácení prázdné slámy, když je rozhodnuto o prodeji i za cenu holandské dražby?

Pro osvěžení paměti bych pana Prouzu odkázal na Třebenické mlýny. To byla ta první inspirace k názvu a vytvoření stránek (záchrana mlýna). Od té doby se mohl autor stránek a Strategického plánu rozvoje města již dávno kalkulací zabývat. Dále odkazuji zde například na příspěvek z 13. 2. 2011 „Proslýchá se“, kde je zveřejněna odpověď na podobný dotaz, proč se nepokračovalo v návrhu na využití mlýna.

Vlastní hrubý odhad nákladů na rekonstrukci by jistě pro odborníky nebyl velký problém. Ani pro důchodce, který se projektovou a investiční činností již aktivně několik let nezabývá. Dnes není problém pomocí PC využít některou z variant pro stanovení ceny rekonstrukce. Ekonomická kalkulace včetně návratnosti (pokud ví apro o čem píše) je již trochu problematická, nebo spíše časově náročnější a vždy se jedná tak trochu o věštbu, není-li předem proveden řádný průzkum trhu (marketink). Právě proto že vím, o jak složitou a vysoce odbornou činnost se jedná, ponechal bych projektování a rozpočty staveb na aktivních odbornících, kteří znají současné trendy, technologie stavebních prací včetně rozpočtů atd. Jenom neználek se může pustit do všeho.

Použiji tedy k odpovědi rovněž otázky. Má být hrubý odhad jako u nové tělocvičny – sportovní haly? Původně necelých 5 mil. a skutečnost více než 14 mil? Jaká je návratnost u zmíněné tělocvičny, turistické ubytovny Sutom, MČG, dětského hřiště, nebo úpravy návsi
v Kololeči? Jaká bude návratnost u rekonstrukce Národního muzea v Praze, odhadovaná na 3 miliardy? Jaká je návratnost dalších kulturních zařízení, divadel, koncertních síní nebo památek? Zde se hodnota měří něčím jiným než penězi a přínosem je vlastní kultura národa a příliv turistů. Na Strategický plán rozvoje města se těžko přijede nějaký turista podívat. Na tyto otázky nám jistě zpracovatel SPRM konstruktivně odpoví, protože jsou „obsaženy“
v tomto dokumentu nebo v Databance námětů.

V závěru si neodpustím jednu poznámku. Zveřejňované připomínky k činnosti MěÚ nebo zastupitelstva se panu Prouzovi zdají málo konstruktivní. Kolik námětů přišlo od nás nespokojených třeba k SPRM a kolik od těch spokojených? Kolik konstruktivních návrhů vložil do tohoto dokumentu sám autor, mimo obecných frází a obecně pojatých akčních programů? To je také jeden z důvodů, proč není možné připomínky zveřejnit.
Re: Konstruktivní odpověď - pro apro 6.7.

(apro, 7. 7. 2011 22:25)

Františku,
jestli jsi to nepostřehl, vstoupil jsi do diskuze mezi mnou a Liborem Preisem. Ty jsi nebyl k ničemu vyzván, ale budiž. Já dovedu být tolerantní. Nicméně platí to, co jsem již napsal, že se k případným dotazům budu vyjadřovat pouze v diskusním fóru Strategického plánu, i když různí harýci nebo barýci tento způsob komunikace zpochybňují. Přeji hezký večer i následující dny. Pro pejsky HAF, HAF.

Re: Re: Konstruktivní odpověď - pro apro 6.7.

(Haryk, 7. 7. 2011 23:24)

Já tedy hafám,ale vím o čem,Vy ale blafáte o ničem.Vyzvete Libora a pana Immera aby přispěli troškou do mlýna a že se těšíte na jejich konstruktivní odpověď a když jeden z nich odpoví není Vám to recht.Proč si berete jméno p. Immera do huby když nemá vstupovat do diskuze?A je jasné že odpovědět nemáte co.

Re: Re: Re: Konstruktivní odpověď - pro apro 6.7.

(apro, 8. 7. 2011 9:53)

Tak tedy Haryku, když se baví dva dospělí lidé, je docela nevhodné, když jim do toho bafá nějaký Haryk. Samozřejmě že tomu pejskovi nemohu ani vyčítat, že neumí číst. Já jsem totiž požádal LIBORA PREISE o případnou HRUBOU KALKULACI, aby bylo jasno, jak dalece se to městu vyplatí a zda na to vůbec bude mít. Nic víc, nic míň.
A pochybuji velice, že p. Immer potřebuje nějaké psí obranáře. Je totiž natolik kompetentní, že si na to stačí sám. Navíc pejskové obvykle umí pouze napadat lidi, občas něco počůrat, ale nikoliv rozumně a hlavně slušně diskutovat a řešit problémy.
A tím se tedy loučím i s různými Harýky a Barýky.

Harykovi

(Eva Hajná, 28. 8. 2011 17:45)

Pan Prouza snad nepatří mezi pejsky, takže bych řekla, že trochu slušnosti by neuškodilo, má snad ústa, pusu a ne hubu.

Re: Harykovi

(Haryk, 29. 8. 2011 16:35)

Odkdypak je dámo huba pro člověka neslušný výraz?Jo kdybych napsal do tlamy nebo do držky, to by bylo něco jiného.Neříká se snad "to je plechová huba" nebo "že ti huba neupadne"?Navíc panu Prouzovi nějaké to hrubší slovo když nejde zrovna o něj nevadí.Podívejte se na třebenické mlýny tam jich najdete a nikdy proti nim nic neměl.

Haně

(Věra, 27. 8. 2011 14:36)

Především - že jsou Třebenice hrozné, píšete vy. Já konstatuji, že jsou zanedbané, špatně udržované a smutné. A stačilo by málo, aby byly hezké. Ani muzeum není v ideálním stavu, i když je možná více udržované a nechybí ani skromná květinová výzdoba. Muzeum je navštěvované, ale v třebenických ulicích mnoho lidí nepotkáte. A teď k té rekordní návštěvnosti. Pro zajímavost jsem se podívala do plánovaných příjmů loňského i letošního rozpočtu a jejich plnění za 1. pololetí. A to jsem se - vzhledem k rekordní návštěvnosti - divila zase já. Muzejní a galerijní příjmy byly naplánovány a plněny takto:
Rok 2010 plán.příjem 165 tis. Kč, skutečnost 50 131,-- Kč t.j. 30%
Rok 2011 plán. příjem 160 tis. Kč, skutečnost 13 942,-- Kč t.j. 8,71%.
Kam se poděly tržby za rekordní návštěvnost?

Věře

(Eva Hajná, 29. 8. 2011 11:26)

Položka 3315 211 se skládá z několika organizací - příjem ze vstupného, prodej propagačního materiálu pronájem MČG, příjem za služby - za rok 2010 byl cekový příjen na této položce celkem 163 517,-- Kč za od 1. 1. do 29. 7. 2011 činí 43 080,-- Kč. V MČG je otevřeno do 30. 10.

Věře

(Eva Hajná, 28. 8. 2011 17:46)

Na tuto otázku Vám odpovím až v pondělí, kdy zjistím u ekonomky příjem z MČG. Ale zveřejněno bylo hospodaření za 1. pololetí a nyní už je skoro konec srpna.

Věře

(Hana, 27. 8. 2011 9:16)

Třebenice jsou opravu hrozné,divím se,že v letošním roce je rekordní návštěvnost Muzea českého granátu.

Re: Věře

(baryk, 27. 8. 2011 13:27)

A nebude to tím nepovedeným létem? Jiní si taky chválí letošní návštěvnost zámků apod.

Re: Re: Věře

(Barykovi, 27. 8. 2011 15:04)

Milý Baryku, ono toho nepovedeného bude víc a nemusí to být jen tropickým počasím.

Vítáme turisty

(Věra, 24. 7. 2011 20:11)

Turistická sezona je v plném proudu a turisté se objevují i v našem městečku. Třebenice, jako výchozí místo turistických tras CHKO České středohoří je vítá, jak nejlépe umí. Na náměstí u informační tabule se mohou seznámit i s místními pamětihodnostmi. Kam oko dohlédne - pastva pro oči. Netradiční pohled na místní koupaliště, chodníky s pozůstatky zimního posypu a zaplněné automobily, rozkvetlé parky se svěží zelení, lavičky, pod kterými se choulí kupky smetí. Turisté procházející Tyršovou ulicí na Košťálov obdivují malebný "Alenčin domeček" s přilehlou, pečlivě udržovanou uličkou a záhonky u chodníku, které zdobí vzácné chráněné rostliny až 1,5 m vysoké. Nemohou se vynadívat a jistě naše město doporučí všem svým známým.

Re: Vítáme turisty

(Haryk, 26. 7. 2011 21:40)

Milá Věro,uklízet to není jen tak,taková odborná práce nejdřív musí projít Strategickým plánem rozvoje města a ještě chvíli se to musí uložit do databanky,teprve potom se s tím dá něco dělat.Snad jste si všimla že i čištění příkopů a normální údržba tím musí projít,jinak se to dělat nedá.

Paní Martině Patrovské

(F. Immer, 22. 7. 2011 16:52)

Vážená paní starostko,
dovolím si reagovat na Váš komentář ze dne 14.7. a musím přiznat, že jsem ocenil Vaši čtenářskou pozornost. Uvedené datum 13. 6. bylo datem, kdy jsem si vytiskl předmětný „aktualizovaný“ dokument. Dnes mohu být přesnější a konstatovat, že aktualizace (2) byla zveřejněna 21. 7. nikoliv 9. 6. Nemá smysl se dohadovat o poznámkách v databance (8.2.2), kde je i dnes napsáno - prověřit možnosti bývalého mlýna na relaxcentrum, solnou jeskyní atd. V části 7.1.3. a 7.1.4. Akčního plánu na r. 2011 – 2013 je budova bývalého mlýna rovněž zařazena, a to k zakonzervování. Podotýkám, že se jedná o aktualizovaný SPRM ze dne 21. 7. 2011. Nerozumím proto Vaší poznámce, že jsem něco přehlédl. Rozumím však tomu, že se jedná o náročný úkol a je snadnější říci, jako vždy, že nejsou peníze a majetek prodat.
Prezentace SPRM jako otevřeného dokumentu je sice správná teorie, ale nesmí být zneužívána pro účelové výmluvy od samého počátku. Vždyť zatím žádné konkretní rozhodnutí, které je v materiálu, nebylo realizováno a k připomínkám zde i na diskusním fóru vždy odpovídáte, že se jedná o databanku, otevřený dokument, náměty a podobně.
Zastupitelstvo města dne 6. 6. 2011 pod bodem 21 schválilo Strategický plán rozvoje města Třebenice na období 2011 – 2026, včetně akčního plánu na léta 2011 – 2013.
Ve zveřejněném výpisu jsem se nedočetl, že má někdo pravomoc zveřejňovat a provádět úpravy SPRM před projednáním v zastupitelstvu. Kdokoliv tak činí, porušuje usnesení zastupitelstva a porušuje zákon o obcích. V závěru si dovolím uvést jako příklad Strategický plán hl. m. Prahy, který byl schválen na období 15 – 20 let dne 25. 5. 2000. První aktualizace byla schválena v roce 2004, na základě výsledků za období 2002 – 2004, a to s ohledem na povodně v roce 2002. Druhá aktualizace byla schválena 11. 12. 2008, jako reakce na měnící se podmínky v EÚ. SPRM Třebenice byl schválen 6. 6. 2011, první aktualizace (bez projednání ZM) byla zveřejněna 9. 6. 2011 a druhá aktualizace byla zveřejněna 21. 7. 2011(opět bez projednání ZM). Skutečně zajímavý přístup pro dlouhodobou strategii.

p. Immerovi

(Martina Patrovská, 14. 7. 2011 12:47)

Vážený pane Immere,
pracovní komise, zabývající se tvorbou Strategického plánu rozvoje města si přečetla Váš článek s poměrně kontroverzním názvem Největší turistická atrakce – mlácení prázdné slámy. Rozhodli jsme se na Váš článek reagovat, přestože je umístěn na soukromých webových stránkách a ne na diskusním fóru k tomu určeném. Považujeme za nutné vysvětlit několik nepřesností, kterých jste se dopustil nejen Vám, ale především čtenářům Vašich stránek. Hned v první větě píšete, že SPRM nebyl ještě 13.6.2011 aktualizován. Pokud se podíváte pozorněji na datum aktualizace, zjistíte, že Plán byl aktualizován již tři dny poté, co byl zastupitelstvem schválen, tj. 9.6.2011.
Dále píšete, že jste v dokumentu nenalezl nic, co má tento záměr- cíl zajistit. Rádi bychom Vás tedy upozornili, že SPRM má dvě přílohy. V Akčním plánu jsou v současném tříletém období zahrnuty především ty akce, které nejvíce „hoří“ a které nejsou příliš finančně náročné. Další akce jsou připravovány pro budoucnost v Databance námětů, do které může přispět každý a může tam své náměty prezentovat. Takže se tam mohou objevit i návrhy, které budou tento cíl podle Vašich představ lépe naplňovat. Tedy i Vaše.
K Vámi, velmi silně akcentovanému „problému“ mlýna a stodoly uvádíme následující. Využití mlýna bylo zařazeno do Databanky námětů mimo jiné i s přihlédnutím k Vaší studii. Zřejmě jste také přehlédl poznámku, uvedenou v položce 8.2.2. „(prověřit možnost využití bývalého mlýna)“. Při následném posouzení stavu (podrobná prohlídka místa) a zvážení všech pro a proti bylo současně kontrolním výborem a komisí po místní rozvoj, následně pak zastupitelstvem konstatováno, že projekt je extrémně finančně náročný a město má jiné priority (škola, školka, městský úřad atd.).Byla proto posuzována další varianta a to odprodej mlýna a stodoly případným zájemcům. To, že byly tyto budovy zařazeny do Akčního plánu, bylo provedeno záměrně a nikoliv nedopatřením. Cílem bylo dosáhnout toho, aby bylo urychleně jednáno, případně i konáno ve věci ochrany objektů před povětrnostními vlivy. Z toho je zřejmé, že vůbec není v rozporu schválení prodeje nemovitostí a snaha o jejich zajištění před dalším chátráním.Při všech jednáních nad strategickým plánem pak vždy zdůrazňujeme, že se jedná o průběžně doplňovaný materiál. Mění se podmínky dotací, nabídky, finanční situace a určitá pružnost je podmínkou rychlé reakce na aktuální situaci a následně pozitivní výsledek.
Závěrem bychom Vás i další čtenáře Vašich stránek rádi informovali o tom, že v souvislosti s přípravou nového územního plánu (2011-2013) bude náš strategický plán plně využit, neboť byl při ústním jednání architekty vyhodnocen pozitivně jak jeho způsob přípravy, tak výsledek.
Za pracovní skupinu Komise pro místní rozvoj
PaedDr. Martina Patrovská, starostka


Barykovi

(Haryk, 10. 7. 2011 23:39)

A máme to Baryku,smíme bafat jen když nám to apro dovolí jen on smí kdy chce a jak chce.A že prý neumím číst.Já ale vím,že Haryk i Baryk v tom jeho bafání je tak co mě okřikuje, když se ozvu.A to ostatní tam taky je, ne že ne.A prý všechno počůráme a neumíme slušně diskutovat.Kdyby někteří lidi všechno jen počůrali oni to dovedou udělat důkladněji.A ještě taky neumíme slušně diskutovat.Na TM proti tomu nic neměl.Se strategickým plánem je spokojený,všechno podle něj klape.Nevadí mu ani že starostka v novinách dala zájemcům o silo a mlýn echo,že při nezájmu půjdou na podzim ceny dolů.Jindy už by poskakoval v redakci a mával článkem o nekompetentní a neodpovědné starostce a najednou nikde ani muk, protože on teď řeší problémy slušně.