Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zastupitelstvo nebo zednářská lóže

21. 1. 2011

 

Zastupitelstvo nebo zednářská lóže

 

Předem se omlouvám zednářům, protože další řádky mají s touto organizací společné pouze jediné - tajné neveřejné zasedání. Symbolikou zednářů je úhelník a kružidlo společně s písmenem G, které znamená „geometrie“ a podle jiného výkladu „gnosis“ ( poznání). To již nemá se zastupitelstvem nic společného. Znak města je výstižnější představuje-li sv. Jiří zastupitele a přízemní saň občana.

 

Rovněž základní filozofie je značně odlišná. Zednářství se projevuje vytvářením uzavřených spolků, jejichž členové proklamují sjednocení lidí na základě bratrské lásky, vzájemné pomoci a věrnosti. Zde je podobnost pouze v uzavřeném společenství.

 

Zastupitelé jako společenství pravděpodobně zapomenuli na předvolební hesla a sliby. Dokonce již na druhém veřejném zasedání zapomněli na slib zastupitele a necítí se být zavázáni usnesením zastupitelstva, jak zněla jedna z odpovědí.

 

Kde jsou proklamace o otevřenosti, toleranci, informování občanů „chceme Vás předem otevřeně informovat“, „nový tým, nové nápady, více tolerance, méně arogance“.Předpokládám, že otevřenost není tajné zasedání a nové nápady nejsou nepřehledný rozpočet, ve kterém se neorientuje ani finanční výbor, nebo úprava rozpočtu na skutečné výsledky účetního stavu – hospodaření.

 

Co se musí před občany utajit, že 20. ledna bylo již podruhé svoláno neveřejné zasedání zastupitelstva. Zákon o obcích hovoří jasně, že zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Nic na tom nemůže změnit, zda se jednání nazve poradou, pracovním zasedáním nebo je svoláno pod jiným názvem.

 

Nedávno zde (na stránkách Třebeničana) byla diskuze o veřejnosti jednání výborů zastupitelstva. I když oba diskutéři setrvali na svých postojích, bylo by zajímavé zjistit, s jakým záměrem byl předložen dokument na tajné zasedání zastupitelstva 20.ledna pod názvem - Výbory zastupitelstva na příkladu města Nová Paka, kde JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.Dr. starosta Nové Paky v závěru píše: Důležitou otázkou při tvorbě pravidel jednání je otevřenost zasedání výborů pro členy zastupitelstva, občany a veřejnost vůbec „jednání výborů je neveřejné, to zákon vysloveně nestanoví“. Obecně, s ohledem na principy činnosti samosprávy, lze mít za to, že jednání výborů jsou spíše otevřená, tedy veřejná.

 

Dodejme, že zákon hovoří zcela jasně o neveřejnosti schůze v § 101 zákona 128/2000 Sb., o obcích u jediného orgánu zastupitelstva a tím je rada obce. V případě zastupitelstva obce je naopak v § 93 uvedeno, že zasedání zastupitelstva je veřejné. Potom tedy i jednání – zasedání ostatních orgánů zastupitelstva by měla být veřejná. Samozřejmě tím není myšleno, že občan bude přítomen při výkonu kontrolní činnosti.

Otevřeností není výzva „Přijďte se zeptat a my vás budeme informovat“. V nedávném období byly takto poskytované a interpretované informace mnohokrát zkreslené a dovolím si tvrdit, že záměrně nepravdivé, což bylo opakovaně prokázáno. Proč by měl najednou občan věřit, že nebude oklamán? Vždyť v současném systému každá důvěřivost hraničí s hloupostí.

                                                                                                                    F. Immer

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Re: změny??? 6.2.

(Immer, 8. 2. 2011 11:50)

Vážený pane Novotný ml., dovolím si s Vámi nesouhlasit a musím opakovat, že o veřejnosti či neveřejnosti jednání zastupitelstva hovoří § 93, odstavec 2, Zákona o obcích jednoznačně: „Zasedání zastupitelstva je veřejné“. Dále budu citovat § 96 téhož zákona:
„ Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce. “ Nic o předjednání zasedání, poradách, pracovních schůzkách povinných nebo nepovinných jsem v těchto dokumentech nenašel. Musím tedy konstatovat, že pracovní schůzky nemají oporu v zákonu ani v jednacím řádu zastupitelstva.

Naopak zcela jednoznačně hovoří o přípravě jednání zastupitelstva § 102, odstavec 1, Zákona o obcích: „Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení.“

V § 101, odstavci 1, Zákona o obcích je uvedeno: „Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pane Novotný, pracovní schůzkou pro zastupitelstvo je veřejné zasedání. Jako občan chci slyšet, jak se o jednotlivých bodech jedná, jaký názor mají na věc jednotliví zastupitelé a zejména ti, které jsem volil, nebo ti, které si pro jejich postoje vyberu v příštích volbách.

V případě, že poradu zastupitelstva svolává rada, jsme přesně u zaběhnuté nestandardní praxe, praktikované v Třebenicích. A zastupitelstvo stojí opět v opačném gardu podřízenosti. Starosta přikazuje radě, rada ukládá úkoly zastupitelstvu.

Je docela možné, že z pohledu informovaného zastupitele hodnotíte současný stav jako změnu k lepšímu. Jako občan Vám mohu říci, že tyto změny nevidím. Rozhodně by mně místo komentáře k rozpočtu nepřipadala jako lepší další tabulka zpracovaná v exelu, nebo jiném programu, předaná pouze zastupitelům.

Co je platné, že na jedné straně zveřejníte jednací řády výborů zastupitelstva
a jejich "plán činnosti – kontrol", když na straně druhé přibouchnete před občany dveře, přestože zákon přítomnost občanů na jejich jednáních umožňuje.

Nemohu souhlasit s Vaší poznámkou
o férovosti. Co je nefér na jednání nebo veřejně vysloveném názoru? Nefér jednání spíš vidím v anonymním, verbálním a fyzickém napadání.
V jednání jedince, který bez pověření a proti rozhodnutí skupiny občanů jedná jejich jménem a mění jejich požadavky za jejich zády.

Na internetu města rozhodně není více informací než v minulosti. Rozpočty mizí po několika dnech a výpisy z rady byly zveřejňovány již za starostování pana Vobořila.
Nebudu měnit svoje názory na problematiku jenom proto, že dnes vede radnici Petr místo Pavla. To bych rovněž považoval za nefér jednání.

Musím opakovat, že z pohledu občana budu změny vítat až opravdu nastanou a povedou
k lepšímu. Chci věřit, že obsazení výborů
o odborníky povede i ke kvalitnímu rozhodování
a větší otevřeností směrem k občanům.

Přeji Vám a všem zastupitelům hodně úspěchů v práci pro občany města i v osobním životě a dobré podmínky pro realizaci stanovených cílů.

Re: Re: změny???

(Vladimír Novotný ml., 10. 2. 2011 15:53)

Vážený pane Immer, chápu Vaše rozhořčení vzhledem k předchozím špatným zkušenostem v minulém volebním období. K Vaší předchozí reakci, předně tzv pracovní schůze svolává starostka, nikomu ji nenařizuje a rada nás, myslím tím zastupitelstvo, neúkoluje! Účast na schůzi je čistě dobrovolná. Opět Vás chápu, že se domníváte, kdoví jaké tajné věci tam řešíme. Ujišťuji Vás znovu, jako tzv. "opoziční zastupitel" a zároveň předseda KV, že tam projednáváme naprosto totožné věci, jako později na VZ. Určitě z Vašeho pohledu máte pravdu, když nemůžete vidět jednání a připomínky Vámi volených zastupitelů. To je určitě věc k zamyšlení, každopádně na řádném VZ se připomínkuje také a navíc mám již veškeré informace a mohu se tak na to lépe připravit. Druhá věc, v jiném tématu jsem se od Vás dozvěděl, že náš jednací řád KV je v rozporu se zákonem. Pečlivě jsem si pročetl Vámi citované paragrafy a i vše týkající se činnosti KV a žádný rozpor jsem nenašel. Je mi jasné, že Vám jde o účast veřejnosti na schůzích KV ale to zákon neřeší! A nějaké diskuze na různých webech mě nezajímají. Co zákon výslovně nezakazuje, to povoluje, proto je možné vyloučit veřejnost, stejně jako přizvat veřejnost. My jsme zvolili první variantu a tím, opakuji, v žádném rozporu se zákonem nejsme! A neudělali jsme to opět z důvodu tajení činnosti a cenzuře ale čistě pro klid a urychlení práce. Zápisy ze schůzí jsou k nahlédnutí a doufám, že se je podaří dát i na internet. Kontroly probíhají, dokonce hned ta první na podnět občanů. Jedná se o kontrolu rekonstrukce střechy zdr. střediska, která proběhne 18.2. Dále bych Vás rád upozornil, že pokud tak stojíte o účast na našich schůzích, mohl jste mě informovat a já bych Vás klidně přizval k poradě, osobně s tím nemám žádný problém. Ostatně když citujete náš jednací řád, jistě znáte bod 5. článku III. Stejně tak, mě můžete kontaktovat s případnými návrhy na kontroly. Tuto cestu bych uvítal raději, než napadat KV, že porušuje zákon. Pokud na tom stále trváte, napište mi prosím který paragraf konkrétně porušujeme. Děkuji

Re: Re: Re: změny???

(Immer, 11. 2. 2011 11:29)

Vážený pane Novotný, vyslovil jsem svůj názor a nemělo by smysl kolem dokola citovat zákony a paragrafy. Kdo chce porozumí, kdo nechce, nikdo jej nepřesvědčí. Sám připouštíte, že zákon přítomnost občanů na jednáních výborů nevylučuje. Mne mrzí, že tato možnost není opozičním zastupitelem, který před volbami hlásal vstřícnost a otevřenost, ve prospěch občanů využita. Zdůrazňujete, že jste opoziční zastupitel. Právě proto by mohla být přítomnost občanů při všech jednáních pro Vás oporou. Zejména proto, že v zastupitelstvu a v radě města opět sedí lidé, kteří absolutně selhali. Potřebou klidu při jednání výboru už se oháněl Váš předchůdce. A kam to vedlo? Mne, na rozdíl od Vás, názory jiných lidí zajímají, ať jsou dostupné kdekoliv. Mohu se poučit a s některými třeba nemusím vždy souhlasit. Vaše "nabídka" v závěru je Vás nedůstojná a pro mne až urážející. Nepatřím mezi ty, kteří se derou oknem tam, kde před nimi zabouchli dveře.

Re: Re: Re: Re: změny???

(Vladimír Novotný ml., 11. 2. 2011 13:30)

Vážený pane Immer, v době sestavování jednacího řádu jsem ani netušil, že by někdo měl zájem se našich schůzí účastnit. Vycházel jsem také z praxe běžné v 99% případů jiných měst, kde jsou jednání také neveřejná. Nikdo mne nekontaktoval, že by měl o toto zájem, nikdo mne nekontaktoval s návrhem případné pomoci, jak při sestavování jednacího řádu, tak při provádění činnosti KV. Proto jsem se do toho jako nováček pustil sám, jen s pomocí zvoleného KV. Prostudoval jsem si zákon, sehnal jsem si jiné jednací řády KV z internetu a na základě toho jsem řád sestavil. Nechápu co je na mé nabídce nedůstojného a co Vás tak uráží, já jsem opravdu až do 6.2., kdy jsem četl předchozí příspěvky netušil, že byste měl o účast zájem. Tu jsem Vám nabídl a zase špatně... Opravdu nevím, jak byste si to tedy představoval. Řeknu Vám ale co pro změnu uráží mne. Vy jste napadl mnou sestavený jednací řád KV, že je v rozporu se zákonem. K tomu jste uvedl několik paragrafů. Ani v jednom z nich žádný rozpor není! Když Vás na to upozorním a chci tedy dotyčné paragrafy od Vás doložit, tak najednou "nemá smysl kolem dokola citovat zákony a paragrafy. Kdo chce porozumí, kdo nechce, nikdo jej nepřesvědčí." Já chci porozumět a nechat se přesvědčit, nedělá mi problém akceptace cizího názoru. Než bych někoho nařknul z porušení zákona, tak bych si musel být hodně jistý. Vám to problém nedělá. Znovu Vás žádám, napište mi prosím, které paragrafy jsem porušil a pak můžeme dále diskutovat. Já svou případnou chybu klidně uznám, omluvím se a dám vše do pořádku. To samé bych očekával od Vás. Nemá cenu se přeci urážet, jde nám snad o tu samou věc.

Re: Re: Re: Re: Re: změny???

(Immer, 11. 2. 2011 20:44)

Vážený pane Novotný, rozhodně odmítám, že jsem Vás nebo Vámi sestavený jednací řád napadl. V článku „Jednací řády“ jsem uvedl, že se domnívám, že oběma výbory a tím i zastupitelstvem města byly na zasedání 13.12.2010 odsouhlaseny jednací řády, které jsou v rozporu se zákonem o obcích.

V závěru jsem uvedl: „Budiž omluvou, že příručka pro členy zastupitelstva obce po volbách v roce 20... byla zastupitelům předána na veřejném zasedání 13.12., tedy na stejném zasedání, kdy byly schvalovány jednací řády. Věřím, že jinak by členům kontrolního výboru ani ostatním zastupitelům neunikla část, upravující pravidla pro složení a jednání výborů (str. 25), kde je uvedeno, že jednací řád upravuje možnost účasti veřejnosti na jednání výborů.“

Uvedená slova domnívám se; věřím že by neunikla část; upravuje možnost účasti veřejnosti, nejsou podle mého názoru konfliktní, tím méně napadáním.

Nemám ve zvyku zveřejňovat informace, které pokládám za osobní. Naše diskuse se však dostává do osobní polohy, v čemž nemíním pokračovat, a udělám proto pro tento příspěvek výjimku a na objasnění svých postojů a názorů uvádím následující:
Jako absolvent šestisemestrálního studia jsem v minulosti složil zkoušky z občanského, hospodářského a pracovního práva, odvětvové ekonomie a obhájil diplomovou práci. Po mnohaleté praxi, při zpracovávání stanovisek k rozpočtům krajských úřadů, krajských investorských organizací – útvarů a jako zpracovatel řady státních expertíz za rezort ministerstva financí, připomínkách k územním plánům všech krajů a hl. m. Prahy
i velkých územních celků, řady stanovisek pro jednání vlády a vystoupení ministra financí
a poslanců PČR; mám v podvědomí stále několik zásad pro výklad paragrafů.
- Jsou paragrafy, které vysloveně uvádějí jednu možnost (jsou napsány natvrdo). Např. § 101 Rada obce se schází podle potřeby, její schůze jsou neveřejné.
- Jsou paragrafy, kterým se říkalo vyjímkové a ty mají ve své dikci slovo může, ... informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým (§ 93), ...přijmout opatření, ...uhradit náklady za někoho, ...oslovit občana apod.
- Jsou paragrafy, které vysloveně uvádějí pouze jednu možnost viz. § 93 (2) „Zasedání zastupitelstva obce je veřejné“, tedy jinou možnost nedává (neuvádí, že pouze veřejné zasedání je veřejné).

Máte pravdu, že v § 117 – 121 není uvedeno, že zasedání výborů jsou veřejná, ale jsou orgánem zastupitelstva a má se tedy zato, že i jejich jednání jsou veřejná.

Povšimněte si, že neveřejná jednání komisí nikdo nezpochybňuje, protože jednání
rady je neveřejné – má se tedy zato, že i jednání jejich orgánů jsou neveřejná.

Omlouvám se, že nepoužívám přesné právní formulace. Domnívám se, že pro laickou veřejnost je srozumitelnější tato forma výkladu.

Možná si lépe porozumíme, přestanete-li se dívat na problém v osobní rovině. Znovu opakuji, že Vás nenapadám, že pouze vyslovuji svůj názor, podložený praxí. Není moje chyba, že jsou zákony postaveny tak, aby si je mohl každý vykládat jinak. Nakonec jste se sám přesvědčil , na příkladu starosty Nové Paky, že můj názor není ojedinělý. Nesoustřeďte se výhradně na mou osobu, protože o mne tu vůbec nejde. Zastávám názor, že všichni občané by měli mít možnost se jednání orgánů zastupitelstva zúčastnit. Opakuji, že je to názor a nedává žádné straně povinnost se jím řídit. Není ani žádným doporučením k jednání. Jedná se pouze o vyjádření – publikování myšlenky - a svobodu slova.

Ptáte se, co je na Vaší nabídce nedůstojné a urážející – forma nabídky, pane Novotný.
Takže nic ve zlém, setrvejme nadále každý na své pozici. Vy jako zastupitel a já jako občan.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: změny???

(Vladimír Novotný ml., 12. 2. 2011 14:18)

Vážený pan Immer, nevím, z jakého důvodu jste přišel na to, že mám proti Vám něco osobně. To prosím v žádném případě! Vaší práce si vážím, vždyť nebýt Vás a pana Prouzy, tak by veřejnost neměla pomalu ani ponětí, co se na radnici děje. I já jsem se dal na "politiku" jen díky Vaší inicativě s potřebou už s tím konečně něco udělat. Troufám si tvrdit, že i dáky Vám došlo k sesazení starosty Vobořila a k výměně půlky zastupitelstva. Za to Vám patří dík! Pokud jste z mých příspěvků cítil nějakou zášť v osobní rovině vůči Vaší osobě, tak se omlouvám. Je to možná tím, že Vy mluvíte stále o veřejnosti ale já vidím stále jen pana Immera. Vy jste jediný, kdo má s jednacím řádem problém! Vy jste jediný, kdo chce být přítomen na schůzích KV! Soudím tak podle toho, že mne nikdo jiný s podobným přáním neoslovil. Dokonce ani zde na Vašich stránkách nikdo jiný nedebatuje o potřebě zůčastnit se. Proto stále mluvím jen o Vás. Nic osobního v tom není. Vy sice píšete, že se jen "domníváte" o porušení zákona, já zase píšu že jste "napadl" náš jednací řád. Je to jen slovíčkaření ale podstata je ta, že si myslíte a píšete, že jsme porušili zákon. Já se stále ptám jak? Výklady zákonů jsou samozřejmě různé, co člověk to názor ale prosím Vás, argument, že výbory jsou orgánem zastupitelstva a má se tedy zato, že i jejich jednání jsou veřejná, to není nikde v zákoně psáno a ani to ze žádného paragrafu neplyne! Pouze Vy máte zato, že jsou veřejná. Právní nárok na účast prostě není, ať si to vykládáte jakkoliv. Ohledně příručky zastupitele, odvolát se na předchozí vydání je také poněkud kostrbaté. Zákon platí také vždy ten po poslední novele a pokud mám dvě příručky jednu současnou a jednu 5 let starou, tak přeci bych měl vycházet z té aktuální a ne si vyzobat něco, co se mi zrovna hodí z té staré. Nechci se už dále v této záležitosti pitvat, stejně se neshodnem ale možná by bylo lepší na příště volit trochu jiná slova, protože už jsem slyšel ve městě, jak výbory porušují zákon, říkal to Immer. A to nám do začátku moc nepomůže. Kdyby jste napsal, tak jak to je, že zákon umožňuje jak veřejné tak neveřejné schůze, protože to nikde jednoznačně ani neřeší, a my jsme zvolili podle Vás špatnou netransparentní variantu, nemohl bych říct vubec nic. Takto jsem se musel ohradit a to doufám chápete. Ještě jednou opakuji, jste jediný, kdo se ozval a má s tím problém. Předpokládám, že veřejnost není tupé stádo a umí se ozvat. Možná se cítíte jako "vox populi" ale já vidím jen pana Immera. Proto to možná vypadá jako problém v osobní rovině ale tak to opravdu není. Tím končím tuto debatu a doufám, že se nad toto dokážeme povznést. Mě to problém nedělá.

změny???

(Vladimír Novotný ml., 6. 2. 2011 15:10)

Vážený pane Immer, jako tzv. "opoziční" zastupitel si Vás dovolím trochu zasvětit do situace. Pracovní schůzky zastupitelů jsou dobrovolné, nepovinné a není z nich žádný výstup. Řešíme tam naprosto identické věci, jako později na VZ. Poslední schůzka trvala dokonce déle než následné VZ a sice z důvodů dotazů a potřebných vysvětlení. Neřešíme tam nic tajného, co by bylo potřeba "předřešit" a "předpřipravit" pro občany. Jsou to opravdu jen pracovní schůzky. Tou poslední jsme uštřili min. 3 hodiny Vašeho času, o který by bylo VZ delší, než by zastupitelé dostali odpovědi na svoje otázky. Takto je vše už probrané a co nebylo komu ze zastupitelů jasné, už ví a nemusí tak vše řešit až na VZ. Mě to naprosto vyhovuje a na VZ je ta připravenost i vidět. Starostka pracovní schůzky na začátku VZ vysvětlila a nikdo z občanů s tím problém neměl. Jestli to odporuje zákonu o tom můžeme polemizovat ale podle mě je to správný krok dobrým směrem, který se osvědčil. A dále pak od Vás není fér, že se nic nezměnilo. Kritizujete nepřehledný rozpočet, máte pravdu je nepřehledný a proto jsme se již na minulém VZ shodli, že bude vypadat jinak. Změna samozřejmě chvíli potrvá, zatím jsme dostali od finančního výboru přehledné tabulky tvořené v excelu. Zápisy z rady a spousta dalšího materiálu je na internetu. To snad je změna, po které jste léta volal? Ve finančním výboru jsou konečně odborníci, kteří ví co dělají, to je snad také změna? A nebojte se, nespokojili jsme se s blábolem o cedulce a výbory provedou potřebnou kontrolu vrácení 700000,- Kč To se také řešilo na VZ. A nescházíme se jednou za čtvrt roku, jak píšete ale nove zastupitelstvo se sešlo již třikrát a další VZ bude počátkem března. To je snad také změna? Problematika střechy na zdravotním středisku nám také není lhostejná a kontrolní výbor se chystá na kontrolu a také na spoustu jiných. Mám tým dobrých lidí a našli jsme společnou řeč a budeme kontrolovat. Dejte nám ještě trochu času, všechno nejde hned a hlavně netvrďte, že se nic nemění, není to pravda! Změny už tu jsou a jsou vidět!

Re: změny???

(Mgr. Dalibor Preis, 7. 2. 2011 5:11)

Vzhledem k tomu, že opozičních zastupitelů je pět proti deseti, byl bych o dobrých kolektivech zdrženlivější. Jistě jste na "přípravném jednání" projednávali zápis z kontroly dotační akce Medvědice a jistě jste ho měli všichni černé na bílém. A celkem jistě měli k této akci dozazy především majoritní zastupitelé. Pokud to tak nebylo, nepokládám momentální situaci za změnu. Na VZ bylo evidentní, že z Vás nových o tom nevíte vůbec nic a z těch starých Vobořilových posluhovačů o tomto problému vyloženě mlčí. Jak je možné, že finanční výbor a vlastně noví zastupitelé nebyli informování o nejzávažnější otázce? Opravdu věříte lidem, kteří podporovali Vobořila ve lžích a takový lhář má ještě po ukončení své funkce klíče a pohybuje se ve večerních hodinách sám ve spisech a učetních dokladech na MÚ? VZ nevyhodnotilo vůbec nic a proto mohlo být klidně půl hodiny. Bylo vlastně ještě dlouhé. Věřím ale, že si to nenecháte libit a sjednáte nápravu. Vždyť je třeba si uvědomit, kolik zastupitelů, členů finančního a kontrolního výboru toho chlapa v minulosti krylo ve lžích. Nemusím je snad jmenovat. Na opravdové změny, jak říkáš, rád vyčkám. Zprávy o těchto aktivitách by ale měly být pravidelně zveřejňované na našich předvolebních stránkách. Bylo to v našem volebním programu a slib voličům.

Re: Re: změny???

(Vladimír Novotný ml., 7. 2. 2011 9:49)

Dobrým kolektivem jsem měl na mysli kontrolní výbor, tam neřešíme kdo je z jaké strany. O zastupitelích jako celku jsem nepsal. I tak si myslím, že už tam nesedí jen partička přitakávačů. Ohledně dotační akce a následných problémech nám bylo vše vyloženo, tak jako na VZ, takže jsme o tom všichni věděli. Zápis samozřejmě nikdo nepředložil a dokud není na stole, tak sám dobře víš, že nemá cenu s Vobořilem cokoliv dále řešit. Na VZ slíbil finanční výbor, že tento zápis bude vyžadovat a provede kontrolu. Takže teď čekáme, jak dopadne a pokud by se tím nezabýval, provede kontrolu KV. Ohledně zveřejňování našich aktivit, máš pravdu, měli bysme je zveřejňovat. Budeme se snažit, aby toho bylo co nejvíce na stránkách města a pokud to nebude možné, tak na našem foru.

zastupitelstvo

(Občanka III, 26. 1. 2011 13:49)

Poslední zasedání se mi líbilo. Opravdu bylo vidět, že bylo připravené. Vždyť přece nepřipravenost a dlouhé trvání jste přece kritizovali. Teď je to tedy připravené a Vy to kritizujete opět. Podle mne je úplně jedno, jestli se zastupitelé se svými dotazy courají na MěÚ po jednom, nebo jestli se jich tam sejde víc najednou. Rozhodnutí se ale musí udělat na veřejném zasedání. Pokud to tak bude, tak bych to považovala spíš za krok k lepšímu než k horšímu.

Zastupitelstvo - Občanka II,

(Immer, 26. 1. 2011 11:10)

Paní Občanko II, nejsem jazykovědec, ale dovolím si malé poučení. Český jazyk je velice bohatý a má více výrazů stejného významu. Chce-li někdo s někým o něčem jednat,musí se nejprve sejít. Veřejné i neveřejné shromáždění mohu nazvat zasedáním, jednáním, schůzkou, schůzí, valnou hromadou, konferncí,besedou atd.

V daném případě pro Vás opakovaně: Zákon číslo 128/2000 Sb., o obcích § 93, odstavec 2 zní: „Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.“ Není zde uvedeno, že pouze veřejné zasedání zastupitelstva je veřejné. Zasedání je tedy jednání a přítomnost veřejnosti určuje příslušná zákonná norma. Podobně jako zasedá vláda (zasedání je neveřejné), schůze poslanecké sněmovny (je veřejná), schůze rady obce neveřejná a naopak zasedání zastupitelstva je veřejné. Z toho vyplývá, že určující není název shromáždění, ale
postavení orgánu a způsob jeho vzniku - volby, jmenování apod. Obecně - vláda i rada obce jsou orgány výkonné, zatímco poslanecká sněmovna a zastupitelstvo obce jsou orgány volené.

Mohu se opakovaně zeptat, co vedlo, nebo co se občan neměl dozvědět, že bylo zastupitelstvo svoláno na neveřejnou pracovní schůzku (zasedání) 20.1. tedy 4 dny před řádným zasedáním?

Zřejmě jste byla účastníkem „jednání“, když si dovolujete tvrdit, že díky tomu a mojí absenci bylo zasedání ve 20,30 hotové. To samozřejmě nemohu hodnotit. Záleží na programu. Déle trvá řádně projednat rozpočet, než urychleně zakrýt nedostatky. O těch zpravidla nechce mnoho lidí slyšet. Vaše víra, že si konečně občané najdou cestu a hodinku a půl stráví na VZ zájmem o naše městečko, vychází zřejmě z praxe minulých let. Strávit zájem o městečko limitem jedné a půl hodiny za čtvrt roku může být možná přáním některých zastupitelů, aby to měli co nejrychleji za sebou. Není to tak dlouho, kdy občané na zasedání nechodili, protože se tam nic nedozvěděli. Prezentován a uznávám byl pouze jediný názor a sledovat, jak zastupitelé poslušně zvedají ruce, občany nezajímlo.

Vážená Občanko II, nikdy jsem se nepasoval do role sjednotitele lidí a nevyzýval k bratrské lásce, vzájemné pomoci a věrnosti. Tyto atributy buďto člověk v sobě má, nebo je poznáním získává. Anebo je nemá a ani je nehledá., protože vyznává jiné hodnoty.
K výzvám a výkladům tohoto charakteru se necítím být povolán. Doporučuji:http://ostrov.evangnet.cz

F. Immer

Zastupitelstvo - Občanka II,

(Janek, 25. 1. 2011 11:32)

Občanko II, Jednání není zasedání? Podle Vás se na zasedání používá k projednání ta část těla na které se sedí? Tak se nedivím, že to u Vás v Třebenicích tak vypadalo.

Zastupitelstvo

(Občanka II, 24. 1. 2011 22:58)

Jednání není zasedání. Opět vaše pojmy, které vy si vždy vysvětlíte po svém. Díky "jednání" a vaší absenci bylo zasedání ve 20,30 hotové. Věřím, že si konečně občané najdou cestu a klidně tu hodinku a půl stráví na VZ zájmem o naše městečko.
Myslím si, že zrovna vám opravdu nejde o sjednocení lidí na základě bratrské lásky, vzájemné pomoci a věrnosti......

Prosba

(Immer, 23. 1. 2011 18:38)

Paní Občanko, děkuji Vám za uznání z úvodu Vašeho komentáře i když to z předchozích komenářů, podepsaných Občankou, nevyplývá. O druhé části budu přemýšlet. Neslibuji, že se podle Vašeho doporučení vzpamatuji. Snahy hodnotím podle dosaženého výsledku (výstupu) - ne podle proklamace. Otázka nestojí zda „děvčata“ mohou a „chlapci“ nemohou porušovat zákonem dané normy. Radovat se budu z každého i malého zlepšení. Zatím, boužel, nemám důvod.

Prosba

(Občanka, 22. 1. 2011 13:37)

Pane Immere, doteď jsem si Vás vážila, protože Vaše vystopení na schůzích ale i články na TM, potom i v Třebeničanovi měly vždy racionální jádro a bylo vidět, že víte, o čem mluvíte. To co tady předvádíte nyní, je opravdu už jen buzerace. Místo, aby jste měl radost, že se děvčata snaží a třeba jim i nějak pomohl, stále hledáte nějaké hnidy. Prosím, vzpamatujte se!Ráda bych si Vás vážila i nadále.