Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kdy skončí porušování zákonů?

1. 11. 2010

Kdy skončí porušování zákonů v Třebenicích ?

 

Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 15. a 16. října. Okamžitě po sečtení hlasů vydal Statistický úřad dokument o výsledku voleb. Dne 16.10.2010 jej obdržel rovněž Registrační úřad v Třebenicích. Podle § 47 Volebního zákona č. 491/2001 Sb. vyhlásí registrační úřad výsledky voleb bezodkladně. V tomto případě 17. nejpozději 18.10.2010, kdy byl první pracovní den, což se nestalo. Výsledky byly vyvěšeny až 22.10.2010.

 

Podle § 91 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb. má být ustavující zasedání zastupitelstva obce svoláno dosavadním starostou tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb.

 

Protože proti výsledkům voleb nebyl u soudu v zákonné lhůtě vznesen návrh na neplatnost voleb, mělo se konat ustavující zasedání zastupitelstva 1.11.2010. V průběhu dvou měsíců byl opakovaně porušen zákon o obcích. Starosta, popřípadě místostarostka, neoznámili ani termín, kdy se bude ustavující zasedání konat. Zákon ukládá oznámit veřejné zasedání nejméně 7 dní před jeho konáním.

 

Právní vědomí je pro současné exfunkcionáře nic neříkající pojem. Doufejme, že to nebudeme muset snášet další 4 roky. Jak bude dbát na dodržování zákonů v zastupitelstvu SNK Za nové Třebenicko si budeme asi nuceni počkat.

 

Protože ustavující zasedání zastupitelstva nebylo svoláno ve stanovené lhůtě, je povinen podle odst. 2, § 91 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích svolat ustavující zasedání zastupitelstva ředitel krajského úřadu.

 

Nechají nově zvolení zastupitelé dojít právní bezvědomí současných exfunkcionářů tak daleko a budou nečinně přihlížet jako ti před nimi?

 

                                                                                                                                       F. Immer

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Jasné nebe Preis

(Lída, 10. 11. 2010 20:08)

Pan Immer nevěděl, že byl vydán metodický pokyn, zveřejněný 9.9.2010 Krajským úřadem Ústeckého kraje, který se týká doporučení k činnosti územních samostatných celků ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolení nových obecních orgánů, skutečně upravuje nově lhůty pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Proto se omluvil, že vycházel z pouhého znění zákona. Klobouk dolů. Ale vy jste asi četl příspěvky na přeskáčku.

Jasné nebe

(Mgr. Dalibor Preis, 7. 11. 2010 12:18)

V každém případě má pan Immer pravdu. Pokud zákon jasně říká do 15-ti dnů po vyhlášení voleb, tak musí být toto nařízení směrodatné pro všechny. Starosta musí do 8 dnů po vyhlášení výsledků oznámit datum veřejného zasedání tak, aby stihl zákonnou lhůtu 15 dnů a 7 dnů před zasedáním. V případě podání stížnosti se zasedání odvolá. Metodický pokyn nesmí vybočit ze závazných termínů oproti zákonům. V takovém případě nastane chyba právního systému a státních úředníků. Stejná ignorance nastala ve vytištění volebních lístků. Termín vedle sebe je závazný a doplňující termín oboustraně nevylučuje ani neruší závazný termín vedle sebe. V tomto případě musí platit oba dva vymezené termíny. Každý starosta, který nechá vytisknout kandidátní sdružení samostatně na jednu stranu a tvrdí, že to je správné, že jsou vedle sebe, je neschopný moula jako i každý jiný úředník. Když se mají děti postavit vedle sebe, tak se shlukují v co nejbližší kontakt a žádné do vedlejší místnosti či deset metrů od nich. Děti to vědí. Tento nedokonalý právní systém napomáhá pouze podvodníkům a přisluhovačům mocenských bosů a dalším a dalším baronům Prášilům.

lhůty

(Občan, 6. 11. 2010 14:44)

Ano, každý se může splést, Hano. Jenže s tím podobnost mezi vámi a panem Immerem končí.Souhlasím s Vojtou. Pan immer dovede uznat chybu, omluví se a provede opravu svého tvrzení. Pan starosta a zbylí z válcovací desítky svou chybu ještě nikdy neuznali a jen na ty předešlé vršili další, a když nevěděli kudy kam, přišly na řadu lži a podvody. V tom je právě ten zásadní problém třebenické diktatury. Podvádět a lhát-tím byste si klidně mohli doplnit městský znak.

Lhůty

(Vojta, 6. 11. 2010 13:59)

I to se stane nikdo neví všechno.Pan Immer ale přiznal omyl a hlavně se dokáže omluvit.Takových čestných lidí moc nepotkáme a je třeba si jich vážit.To se ovšem nedá říct o dosavadní radniční garnituře a ne že by nechybovali dokonce občanům vědomě lžou.Do dnešního dne se neomluvili za nic.Kdepak se třeba omluvili že špatně nebo spíš vůbec nekontrolovali a zasloužili se tak o velkou zpronevěru.A že nebyla nijak rafinovaná se už ukázalo.Jen žvásty a chvástání to je všecno co umějí.

Hana 5.11.2010 06:27 a 10:33 - lhůty

(Immer, 5. 11. 2010 18:48)

Bohužel úprava textu (Immer 4.11. 2010 18:05) není možná. V případě smazání se poruší návaznost a příspěvek Hany by ztratil smysl. Podstatné jsem vysvětlil (5.11. 2010 09:08).
Správná data uvedená v první a druhé větě příspěvku (Immer 04.11.2010 18:05) jsou 20.10. jako lhůta pro..., a od 20. do 31.10. uplynulo 11 dnů.

Tato oprava však již není aktuální . Po příspěvku Hany 5.11.2010 10:33 musím konstatovat, že jsem mylně vycházel z prostého znění zákona. Metodický pokyn, zveřejněný 9.9.2010 Krajským úřadem Ústeckého kraje, který se týká doporučení k činnosti územních samostatných celků ke správě obce v době mezi konáním voleb do zastupitelstva obce a zvolení nových obecních orgánů, skutečně upravuje nově lhůty pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

Bohužel, tento pokyn jsem neznal. Dosavadní starosta svolal ustavující zasedání v souladu s tímto pokynem. Tímto se za nepřesné výroky omlouvám.

Immer

(Hana, 5. 11. 2010 10:33)

Tak vidíte, každý může udělat chybu,jsme přeci jen lidé a snad každá chyba jde napravit.Já dva zákony neslučuji,domnívám se, že obec či město se v mezidobí ustavujícího zastupitelstva má řídit tím předpisem,který jsem níže uvedla.Je to metodický pokyn,který rozeslal na všechny obce a města KÚ Ústí nad Labem,takže snad není s chybami.

Re: Hana 5.11.

(Immer, 5. 11. 2010 9:08)

Paní Hano, omlouvám se Vám i ostatním čtenářům. Volby byly samozřejmě v říjnu. Pokusím se o nápravu. Termín 29.10. - datum posledního dne lhůty pro odvolání na neplatnost hlasování, neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta, viz stanovisko Odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra z 21.10.2010 - nemá nic společného se svoláním veřejného zasedání zastupitelstva. Průběh voleb se řídí zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a pokyny pro postup okrskových volebních komisí, při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb do zastupitelstev obcí, vydaných Českým statistickým úřadem č.j. 00389/2010-0301 v dubnu 2010.

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva obce se svolává na základě § 91. zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích. Nevím co je na tom nepochopitelného. Vy, bohužel, stále slučujete termíny dvou zákonů.

Ještě jednou

(Hana, 5. 11. 2010 6:37)

Tak teď těm Vašim počtům nerozumím vůbec, nešlo by to ještě jednou? Volby byly v říjnu, ne v listopadu.
Jinak ta lhůta se počítá až od 29. 10. 2010 od 16.00 hodin. Asi máte svůj výklad zákona, bohužel jste v ČR jediný.To je mi líto.

Ještě jednou

(Immer, 4. 11. 2010 18:05)

Pro méně chytré. Volební výsledky zveřejnil ČSÚ 19.10.2010. Protože v Třebenicích nedošlo k odvolání proti výsledkům voleb, počíná lhůta pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva běžet
dnem vyhlášení výsledků (nejpozději tedy 20.11. jako lhůta pro podání stížnosti na neplatnost voleb). Nyní tedy trochu počtů od 20. do 31.11. uplynulo 11 dnů. Protože 11 + 4 = 15 mělo se ustavující zasedání zastupitelstva konat nejpozději 4.11.2010. Dosavadní starosta svolá zasedání tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb § 91 zákona o obcích. Ještě jednou, aby se konalo do 15 dnů. Hano, nevidíte-li chybu, nechte si to zaheslovat. Ve městě je na to expertka.

Pro chytřejší

(Immer, 4. 11. 2010 16:31)

Vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí
Celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 15. a 16. října 2010 vyhlásila a uveřejnila Státní volební komise v Hospodářských novinách v úterý dne 19. října 2010. Od středy 20. října 2010 tedy začíná plynout 10 denní lhůta pro podání návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta.
Podle ustanovení § 60 a 61 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může podat návrh příslušnému krajskému soudu každá osoba zapsaná do seznamu voličů ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva.


Odbor všeobecné správy, 21.10.2010

Bez komentáře

(Hana, 4. 11. 2010 14:40)

Tak ještě jednou: Metodické doporučení k činnosti ÚSC MV ČR č. 6/2010 ke správě obce v době mezi konáním voleb do ZO a zvolením nových obecních orgánů (včetně pravidel pro svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného ZO): str. 17 - lhůta pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování skončila dne 29. 10. 2010 v 16.00 hod. Jestliže nebyl návrh ne neplatnost voleb nebo hlasování podán, musí dosavadní starosta obce svolat ustavující zasedání tak, aby se konalo nejpozdějí 15. listopadu 2010 (protože 13.11. je sobota). Protože oznámení o konání ustavujícího zasedání ZO musí být na úřední desce zveřejněné nejméně 7 dní před jeho konáním. V Třebenicích se ustavující zasedání ZO koná 10.11.2010, vyvěšeno bylo 2.11.2010. Můžete mi tedy říct, co bylo porušeno?Pokud umím počítat,tak nic,ale to je stejně jedno,protože p. Immer si stejně bude psát ty svoje demagogie a bohužel někteří tomu věří.Doufám,že takových lidí je málo, že chytřejších je více.

Máte pravdu

(Ferda Mravenec, 4. 11. 2010 13:55)

Plně s Vámi souhlasím i s s příspěvkem"Bez komentáře"
Je hezké se domnívat,že se bude nyní dodržovat základní kámen svobody lidstva-DEMOKRACIE.Nejsou tam lidé,co jsou ve většině a jak praví přísloví a bylo někde již myslím popsáno,starého psa novým kouskům nenaučíš.Bohužel a že je to právě u nás,je pohroma na 4 roky dopředu.Zase 3 a půl roku stagnace,lží,podvodů a napadání,dělení občanů na 2 kategorie-ti s námi a ti proti,a Václav bude už "JEN" kurv..t město v radě,protože pochybuji,že město přenechá těm dvěma.Ale ona je stejně bude všechny zase řídit missis Vobořilová.A pak půl roku před dalšími volbami se začne něco dělat.Škoda,že volby nejsou alespoň za za roky.A není náhodou Honza adoptovaný synek exstarosty? Že by mu vymyslel nějakou funkci,aby na to město mohl oficiálně nějak denně dohlížet,když tam je,jak psala Hana,pořád do večera? Jak jen to bez něj zvládnou? Přenechání místa starosty Patrovskou značně zavázalo a jsou jí oprávněně za předanou moc přistřižena křidélka.Škoda,že si k sobě nevybere p.Klupákovou místo Hajný.Byla by naplněna vůle lidu a ještě by na tom moc vydělala.Ale vše bylo rozhodnuto jinou dámou dávno jinak.

Ignoranti

(Vojta, 4. 11. 2010 13:07)

Mně je jasné oč p.Immerovi jde.O maličkost což je dodržování zákonů.Když si nějaký ignorant dá do volebního programu dodržování zákonů a při nejbližší příležitosti na ně kašle je potřeba ho hned klepnout přes prsty.Jestli umím dobře číst a něco málo počítat tak má p. Immer pravdu.Histerické výlevy a urážky starostovým pohrobkům nepomůžou.

Re: Hana - Bez komentáře

(Immer, 4. 11. 2010 9:44)

Prezentace Ministerstva vnitraPrezentace Ministerstva vnitra
Ministerstvo vnitra
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy

Informace pro starosty obcí

Ustavující zasedání zastupitelstva

Podrobný scénář ustavujícího zasedání zastupitelstva obce bude publikován v č. 41 časopisu Veřejná správa. Materiál zpracovaný odborem dozoru a kontroly veřejné správy představuje taktéž doporučený postup nově zvoleného zastupitelstva obce. Navíc jsou v něm promítnuty i související skutečnosti vyplývající pro ustavující zasedání zastupitelstva ze zákona č. 491/2001 Sb. (kontrola osvědčení o zvolení, složení slibu členů zastupitelstva obce) a otázky využitelnosti dosavadního jednacího řádu a zřízení výborů zastupitelstva obce.

Podle § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svolá ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení voleb, popřípadě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva v obci. Za počátek běhu lhůty pro svolání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce je nutno považovat den vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí podle § 51 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pozn. Podrobněji k počítání lhůty viz stanovisko odboru všeobecné správy MV "Uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 20. a 21. října 2006" na http://www.mvcr.cz/volby/index.html. Jestliže nebude ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce svoláno v zákonem dané lhůtě, učiní tak Ministerstvo vnitra.

Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru dozoru a kontroly
veřejné správy


S případnými dotazy se můžete obracet na: Mgr. Petra Bauma, tel. 974 816 442, či je zaslat na el. adresu odbordk@mvcr.cz.

V Praze dne 29. září 2006
Bleskové zpravodajství RSSbleskové zpravodajství RSS Vyhledávánívyh

ustavující ZO

(Hana, 4. 11. 2010 8:14)

Tak to asi skoro všechny obce a městské úřady porušují zákon.Není to divné? V pátek byl sice pracovní den, ale do 15.00 hod. /i když na úřadě starosta určitě byl, protože je tam dost často do večra/ a uzavření stížností bylo do 16.00 hod. Vyvěšení 2.11. opravdu není po termínu, pokud ano, bylo by dobré podat stížnost na porušení zákona na MV ČR na p. Mgr. Pecha,že chybně informuje obce.

Honzovi

(Jára, 3. 11. 2010 20:17)

Pan Immer nevnáší mezi občany žádnou lež. Nebo snad citování platného zákona, do kterého máte jistě možnost nahlédnout a který platí i pro úředníky MV, za lež považujete? Pochybuji, že by úředník MV podával informace v rozporu se zákonem.Zkušenost praví, že se musí zkoumat, jak byla otázka pracovníkovi MV položena.Ostatně p. Mgr. Pech, dle vaší informace, jednoznačně odpověděl, že ustavující zasedání ZO mohlo být vyvěšeno už 29.10., což byl pátek a tedy pracovní den. Vyvěšení 2.11. je skutečně už po termínu a stejně tak po termínu se zasedání uskuteční.Jste věci neznalý, nebo také prášíte?

RE: Honza

(F. Immer, 3. 11. 2010 19:12)

Pro Barona Prášila č.2

Pane Honzo, vážil bych slova o vnášení lží mezi občany. Doporučuji Vám přečíst si zákon o obcích, zejména § 91 který zní: „Ustavující zasedání zastupitelstva obce svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb, popřípadě do 15 dnů od právní moci usnesení soudu o stížnosti proti vydání osvědčení o zvolení členům zastupitelstva v obci.“ Pokyny pana Pecha z MV nemohou být nad zákon. Příspěvek jsem zveřejnil 1.11.2010. “Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva Města Třebenice“ na úřední desce byla vyvěšena 2.11.2010. Kde jste tedy nalezl něco nepřesného (lživého)? Nepřesnost naopak spatřuji v tom, že svolavatel nezná název obce, kterou spravuje. Přeji Vám spokojený život a stálé mládí.

Pro Barona Prášila č. 2

(Honza, 3. 11. 2010 17:27)

Pane Immere,
zase vnášíte mezi občany Třebenic a místních částí lež. Domníval jsem se,že máte všechno v malíčku,ale bohužel, asi stárnete a už na ty Vaše neustálé stížnosti nestačíte.Pokyn Mgr. Martina Pecha z Ministerstva vnitra:
ustavující zasedání ZO svolává dosavadní starosta tak, aby se konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování. Vyvěsit ustavující zasedání ZO může úřad (pokud nebyl podán návrh u soudu)již 29. 10. 2010 po 16.hodině s tím, že musí viset na úřední desce úřadu po dobu celých 7 dní, tj. ve dnech 30.10.2010 až 5.11.2010. Nejbližším temínem pro konání ustavujícího zasedání ZO je tedy sobota 6. 11. 2010, nejzazším pak sobota 13. 11. 2010. A není už náhodou vyvěšeno, že se ustavující zasedání ZO v Třebenicích koná ve středu 10.11.2010 od 19.00 hodin?
Fakt nevím o co Vám jde.

Máte pravdu

(Jarda, 3. 11. 2010 11:07)

Plně souhlasím s názorem,že strana,která získá post starosty by již nemusela nárokovat ještě post místostarosty,ale bohužel si myslím,že je již rozhodnuto.V Třebenicích nejde o demokracii,ale o koryta.Obávám se,že vítězná strana bude převálcována.

Máte pravdu

(Immer, 3. 11. 2010 9:17)

Re: Ferda Mravenec

Máte pravdu, ale to neznamená, že i ostatní obecní úřady a magistráty neporušují zákon.
Reagoval jsem především na zákon o obcích a prohlášení volebních stran, že budou postupovat v souladu se zákony. První vstup po volbách se jaksi nezdařil. Jaké budou další kroky se dozvíme již 10.11. na veřejném zasedání.

Volby dopadly 5:5:5 s mírným procentním vítězstvím pro volební stranu č. 3. Tak by také měly být rozvrženy síly na postech ve vedení města, radě města a ve výborech zastupitelstva města. Ten, kdo získá například post starosty, by si již neměl nárokovat post místostarosty a početní převahu v radě města, protože ji získává již mocenskou autoritou starosty nebo místostarosty. Podobně by se mělo postupovat i v obsazení výborů zastupitelstva. To by bylo kvalitativní pojetí demokracie.

Dojde-li k potlačení jednoho ze zvolených subjektů, dojde i k omezení práv občanů, kteří se pro složení zastupitelstva vyslovili při volbách. Komu jde o město a ne o korýtka, měl by respektovat vůli občanů a jejich požadavky. V opačném případě může docházet k narůstání nespokojenosti občanů.