Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pomníky

6. 8. 2010

Pomníky a sochy.

 

1. Pomník MUDr. Václava Paříka.

O postavení tohoto pomníku má zásluhu beseda Dobrovský v Praze. Pomník jest dílem akademického sochaře Emanuela Kodeta z Prahy. Kamenickou práci dělal J. Vobořil z Kralup. Základní kámen byl položen dne 23. května roku 1921. Pomník byl odhalen dne 3. června roku 1923. Stál 23 000,-- Kč, okolní úpravu schodiště a zábradlí provedl Vobořil nákladem obce asi 6 000,-- Kč. Podrobné zprávy o stavbě pomníku hledejte v obecní kronice. ( V. Kosina se již nezmiňuje, že socha byla za okupace Němci stržena. Několik částí sochy, včetně hlavy, bylo zachráněno a je uschováno na MěÚ. Poblíž místa původního pomníku je dnes umístěna busta MUDr. Václava Paříka. Poz.Třeb.)

2. Pomník obětem světové války

na náměstí Havlíčkově vznikl péčí Podpůrné jednoty Pařík a byl slavnostně odhalen dne 9. června roku 1929. Je prací kamenického mistra Vobořila z Kralup. Stál asi 14 000,-- Kč a náklad byl po většině uhrazen sbírkou po příbuzných po padlých vojínech. ( Po 2. světové válce zde byla umístěna i jména obětí z této války. Poz. Třeb.)

 

3. Pomník Neposkvrněného početí Panny Marie

byl postaven roku 1705 na rynku nákladem rodu Marázkovského. Podrobnosti obsahuje kniha „100 let.“ ( V roce 2009 byl pomník opraven nákladem 443 739,-- Kč. Opravu prováděl sochař Pisklák z Litoměřic. Sejmutý okrasný plůtek nebyl zpět zabudován. Poz. Třeb.)

4. Pomník presidenta osvoboditele na náměstí Paříkově.

Byl odhalen dne 31. května roku 1936 a jest dílem akademického sochaře A. Duška z Tábora. Stál 11.600,-- Kč. Zřídila jej Podpůrná jednota Pařík. Protože se nechtěla snad dělit s nikým o slávu a zásluhy nevzala nikoho k spoluúčasti, bylo pro to v městě mnoho trpkosti. To byl také důvod, proč tak dlouho trvaly průtahy se strany města s vykázáním místa pro pomník. (Pomník TGM byl umístěn v prostoru, kde jsou dnes umístěny úřední desky. Zanedlouho jej čekal stejný osud jako pomník V. Paříka.)

5. Pamětní deska MUDra Václava Paříka na domě č. 82,

v němž oslavenec žil a pracoval byla zasazena roku 1931 péčí Podpůrné jednoty Pařík při oslavě 60. výročí příchodu Dra. Paříka do Třebenic. Při odhalení mluvil pan senátor Em. Hrubý. (V domě bylo zřízeno Paříkovo muzeum, které bylo později přemístěno do budovy č.p. 139, dnešní pobočka LŠU Lovosice. Později byla část sbírek umístěna do bývalého „evangelického kostela“, kde vzniklo Muzeum českého granátu. Větší část sbírek převzalo litoměřické muzeum. V „Paříkově domě“ se narodil prof. Jaro Křivohlavý. Poz. Třeb.)


6. Pamětní deska sochaře a řezbáře Františka Petricha.

Byla zasazena roku 1927 na domě č. 130. Předtím byla na rohu téhož domu deska s německým nápisem. O Petrichovi se mluví v obecní kronice na konci její německé části. (Dům byl kolem roku 2 000 stržen a od listopadu 2003 je zde prodejna upomínkových předmětů, drogerie a penzion paní Aleny Vobořilové. Poz. Třeb.)

                                                                               V. Kosina

 

a) 9. května 2004 byla ve školní budově slavnostně odhalena pamětní deska Antonína Zimmera. V roce 2009 byla před jeho rodným domem odhalena pamětní deska s textem: „Zde se narodil pplk. Antonín Zimmer, 24. 1. 1914 – 16. 9. 1941, letec 311. bombardovací perutě RAF, NEZAPOMENEME“.

b) Na faře č.p. 68 byla umístěna pamětní deska kněze MUDr. Ladislava Kubíčka (3.1.1926 – 11.9.2004), který zemřel rukou vrahů. Pamětní desku s portrétem zhotovil sochař Pisklák v době, kdy byl ještě třebenickým občanem. Na její úhradu přispělo město a KPV.

c) Na městském úřadu byl umístěna pamětní deska Konfederace politických vězňů, která připomíná oběti komunismu do roku 1989.

 

                                                                                                                                   Třebeničan